• 1935

  Intro

  Reeds 70 jaar actief op het gebied van de verkeersveiligheid in België wensen we zo efficiënt mogelijk onze missie te vervullen. Daarom wensen we, binnen het wettelijk kader dat ons is opgelegd, een kwaliteitsservice aan te bieden aan al onze klanten, particulieren en professionelen, en dit zowel op gebied van de autokeuring als van het rijbewijs. Zo doen we elk jaar tal van investeringen zowel wat onze installaties als onze kontroletoestellen betreft. Daarnaast hebben we een kwaliteitssysteem geïnstalleerd dat weliswaar niet elk foutje kan uitsluiten, maar ons wel verzekert van strikte werkprocedures en -processen. Ten slotte en teneinde onnodige wachttijden zoveel mogelijk te vermijden voor onze klanten, bieden we sinds oktober 2008 een systeem van afspraken aan via internet en via de call-center, voor personenwagens en bestelwagens aangeboden voor een periodieke keuring of met het oog op de verkoop (tweedehands). Andere ontwikkelingen en studies zijn momenteel nog aan de gang teneinde nog beter te kunnen voldoen aan de eisen van alle actoren (particuliere klanten, ondernemingen, Federale OverheidsDienst Mobiliteit).

 • 1939

  De keuringsactiviteiten van wat later het “Schouwingscentrum voor auto’s” zou worden zijn gestart in 1939 dankzij zijn stichters Dhr J. Masse en E. Nivelles. Deze vereniging werd erkend door het Ministerie van Verkeerswezen krachtens artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 15 december 1938 met betrekking tot de technische keuring van sommige voertuigen. Deze erkenning werd achtereenvolgens bevestigd in mei 1941, juni 1948 en uiteindelijk in december 1994.

 • 1946

  Het Schouwingscentrum voor Auto’s , afgekort SA, werd officieel geboren in 1946 en vestigt zijn hoofdzetel in de Louis De Gunststraat te Sint-Jans-Molenbeek. Sindsdien hebben de keuringsactiviteiten zich ontwikkeld en uitgebreid met de geleidelijke invoering van de verplichte keuring voor de voertuigen.

 • 1956

  Het Schouwingscentrum voor Auto’s vestigt zich in 1956 in de Herdersliedstraat 60-66 te 1070 Anderlecht. Een centraal kantoor en drie keuringslijnen werden er opgericht. De uitbreiding van dit station heeft de opening van 7 lijnen toegelaten. De activiteiten werden op deze site behouden tot vrijdag 24 september 2004, de allerlaatste dag van de uitbatingstoelating die werd toegestaan in 1997 voor een laatste periode van 7 jaar.

 • 1976

  Station nr 11 werd in 1976 gebouwd en telde toen 3 lijnen. Dit station werd driemaal vergroot en telt momenteel 5 lijnen, een zone voor de toekomstige keuringen voor moto’s en een zone voor de specifieke keuringen na ongeval. Vanaf 1981 werden de zware bedrijfsvoertuigen (>3,5T) uitgenodigd voor aanbieding in dit 2de station.

 • 1977

  Historique de la société | Controle technique – Permis de conduire – La Sécurité Automobile – Controle technique – Permis de conduire – La Sécurité Automobile Zoals alle officieel erkende ondernemingen heeft onze firma de missie gekregen vanaf februari 1977 theoretische en praktische examens te organiseren teneinde het rijbewijs te verkrijgen. Ons examencentrum is op heden bevoegd voor alle categoriën (A3, A, B, BE, C, CE, D, DE, G).

 • 1994

  In 1994 werd onze onderneming officieel erkend door het Koninklijk Besluit van 23 december 1994, tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de keuring van de in verkeer gebrachte voertuigen.

 • 1997

  De hoofdzetel werd in 1997 verplaatst naar de Arbeidstraat te Anderlecht.

 • 1999

  In 1999, na de verplichte dieseltests voorzien in de Europese reglementering werd het station van de Arbeidstraat voorzien van een luiffel aan de ingangslijn om er de milieukeuringen uit te voeren. In december 1999 hebben we onze ISO 9001 certificatie verkregen voor de sector van de autokeuring, certificatie om de drie jaar vernieuwd sedertdien.

 • 2004

  Nieuwe installaties, die zich bevinden tussen de Bollinckxstraat, de Lt Lotinstraat en de Humaniteitslaan te Vorst werden in gebruik genomen op maandag 27 september 2004 ter vervanging van onze oudste installaties gelegen Herdersliedstraat te Sint-Jans-Molenbeek (Brussel). Dit gebouw herbergt het centraal kantoor en station 10, dat voorzien is van 5 inspectielijnen voor auto’s en 3 inspectielijnen voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens. De specifieke keuringen na ongeval en de gelijkvormigheidsprocedures werden overgeplaatst van de Herdersliedstraat naar de Arbeidstraat dat vergroot werd om dit toe te laten. Alle zware voertuigen (>3,5T) evenals alle types aanhangwagens zijn sinds 2004 uitgenodigd ter aanbieding in ons nieuw station van de Bollinckxstraat.

 • 2005

  Naar aanleiding van de tot stand gekomen wijzigingen betreffende de praktische rijexamens voor moto’s beschikken we sinds eind september 2005 voor dit gebruik over een specifiek terrein aan de Bervoetsstraat te Vorst.

 • 2007

  In mei 2007 hebben we voor de sector rijbewijs ook de ISO 9001 versie 2000 certificatie verkregen. België en zijn ondernemingen van de sector Autokeuring zijn pioniers op het vlak van de technische keuring, en heel wat uitrustingen werden in deze sector ontwikkeld dank zij het werk van zijn ingenieurs. Zo werden o.m. de toestellen voor de keuring van koplichten of voor het testen van de ophanging destijds ontwikkeld en/of op punt gesteld binnen onze grenzen. Op deze wijze levert het Schouwingscentrum voor Auto’s een aktieve bijdrage tot de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in ons land en dit sinds meer dan 70 jaar. Ongeveer 100 personen zijn momenteel tewerkgesteld bij het Schouwingcentrum voor Auto’s.