Permis de conduire


AM / A / B / G : Bromfiets / Moto / Personenwagen / Landbouwvoertuig


C : Vrachtwagen ( met of zonder vakbekwaamheid )
D: Bus ( met of zonder vakbekwaamheid )
Speciale zittingen : Met tolk / analfabeet
 • Examencentrum 1021 : Anderlecht.
 • Vrijdag op specifieke aanvraag – afspraak verplicht.
AM : Bromfiets (2 of 4 wielen)
 • Vier uur les verplicht met een rijschool.
 • Praktisch examen met of zonder rijschool.
 • Er bestaat geen voorlopig rijbewijs meer.

A / A2 / A1 : Moto

Twee type rijopleidingen : Direct of progressief

 • - Directe toegang via een rijschool

9 u les met een rijschool voor het prive terrein.

Praktijkexamen op het prive terrein verplicht met een rijschool.

3 u les met een rijschool voor de openbare weg.

Praktijkexamen op de openbare weg verplicht met een rijschool.

 • - Directe Toegang met een voorlopig rijbewijs model 3

9 u les verplicht met een rijschool voor het praktijkexamen op het prive terrein.

Praktijkexamen op het privé terrein met de rijschool.

Voorlopig rijbewijs 12 maanden geldig.

De eerste proef op de openbare weg kan ten vroegste plaatshebben één maand na de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs.

Praktijkexamen op de openbare weg tijdens de geldigheid van het prive terrein en het voorlopig rijbewijs

 • - Progressieve toegang via een rijschool

4 u les met een rijschool.

Praktijkexamen op het prive terrein en op de openbare weg verplicht met een rijschool.

Praktijkexamen op de openbare weg verplicht met een rijschool.

 • - Progressieve toegang met een voorlopig rijbewijs model 3

4 u les met een rijschool.

Praktijkexamen op het prive terrein met de rijschool.

Voorlopig rijbewijs 12 maanden geldig.

De eerste proef op de openbare weg kan ten vroegste plaatshebben één maand na de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs.

Praktijkexamen op de openbare weg tijdens de geldigheid van het prive terrein en het voorlopig rijbewijs.


B : Personenwagen
 • - Met begeleider

Het voorlopig rijbewijs mag verkregen worden vanaf 17 jaar.

1) Stage van minimum 9 maanden zonder les in een rijschool

Minimum leeftijd voor het praktijkexamen : 18 jaar.

6u les in een rijschool mogelijk maar niet verplicht.

U verkrijgt een voorlopig rijbewijs met een geldigheid van 36 maand.

6u les verplicht na elke 2 mislukkinge.

w begeleider, vermeld op het voorlopig rijbewijs, moet minimum 8 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs en gedomicilieerd zijn in België.

U moet uw eindexamen afleggen voor het vervallen van uw voorlopig rijbewijs.

2) Stage van minimum 6 maanden met 14u les in een rijschool (traject 2)

Minimum leeftijd voor het praktijkexamen : 18 jaar.

6u les verplicht na elke 2 mislukkingen.

U verkrijgt een voorlopig rijbewijs met een geldigheid van 36 maand.

w begeleider, vermeld op het voorlopig rijbewijs, moet minimum 8 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs en gedomicilieerd zijn in België.

U moet uw eindexamen afleggen voor het vervallen van uw voorlopig rijbewijs.

 • - Alleen rijden
 • 1) Stage van minimum 9 maanden met 20u rijschool (traject 3)

  Minimum leeftijd voor de cursusen en het praktijkexamen : 18 jaar.

  6u les verplicht na elke 2 mislukkingen.

  U verkrijgt een voorlopig rijbewijs met een geldigheid van 18 maanden.

  De begeleidende persoon moet minimum 8 jaar in het bezit zijn van zijn rijbewijs.

  U moet een eindexamen afleggen voor het vervallen van uw voorlopig rijbewijs.

  2) Geen stage (traject 4)

  Geen stage.

  Minimum leeftijd voor de cursusen en het praktijkexamen : 18 jaar.

  6u les verplicht na elke 2 mislukkingen.

  Examen met een rijschool.


  C / D : Vrachtwagen en Bus
  • - Met begeleider

  U verkrijgt een voorlopig rijbewijs met een geldigheid van 12 maand.

  Uw gids voor het rijbewijs C/C1/C1E/CE moet 24 jaar oud zijn en moet minimum 6 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van gelijkwaardige categorie dan het rijbewijs dat U wenst af te leggen.

  Uw gids voor het rijbewijs D/D1/D1E/DE moet 27 jaar oud zijn en moet minimum 6 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van gelijkwaardige categorie dan het rijbewijs dat U wenst af te leggen.

  U moet uw eindexamen afleggen voor de vervaldatum van uw voorlopig rijbewijs.

  • - Met de rijschool

  Met de rijschool mag U uw eindexamen onmiddellijk afleggen na 8 u les.

  B : Personenwagen

  Examen in twee delen :
  • - Risicoperceptietest (RPT)
  • - Praktijkexamen op de openbare weg (OW) (enkel bij het slagen van RPT)
  RPT

  De RPT is een onderdeel van het praktijkexamen. Het slagen van de RPT is noodzakelijk om met het onderdeel OW te beginnen. Niet slagen voor de RPT is ook niet slagen voor het praktijkexamen. De retributie van 42€ zal betaald worden met de RPT. Bij het slagen van de RPT zal de kandidaat geen bijkomende betaling moeten doen voor het praktijkexamen OW volgend op het slagen van de RPT. Bij het niet slagen van het praktijkexamen op de OW zal de kandidaat opnieuw 42€ betalen voor zijn volgend praktijkexamen.

  Elk RPT examen afgelegd buiten Brussel is niet geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Risicoperceptie-examen RPT
  Afspraak verplicht : https://www.securiteautomobile.be/Rdv_pc
  De toegansvoorwaarden voor de RPT zijn dezelfde als voor het praktijkexamen op de openbare weg.

  OW Praktijk
  Afspraken voor alle praktijkexamens zijn aan het loket.
  Om een afspraak te nemen voor het praktijkexamen deel openbare weg, moeten zowel de theorie als de EHBO-1ste hulpopleiding geldig zijn evenals de geldige geslaagde RPT. Bij het slagen na een 3de poging voor de RPT, moet het praktijkexamen verplicht worden afgelegd via een erkende rijschool voor de voorlopig rijbewijzen afgeleverd na 01/11/2018 en voor de directe toegang. Indien U, voor het praktijkexamen, van examencentrum wenst te veranderen, zult U opnieuw 42€ moeten betalen.

  Toegangsvoorwaarden (RPT en OW)
  Om toegang te krijgen tot de RPT moet U volgende documenten voorleggen :

  • Een geldig identiteitsdocument (zie art 3§1 van KB van 23 maart 1998).
  • Een geldig voorlopig rijbewijs of een bijlage 4 of een geldig attest van de rijschool van 30uur praktijklessen met de aanvraag van het rijbewijs.
  • Heeft u al les gevolgd via een erkende rijschool, breng dan uw bekwaamheidsattest mee met de vermelding van het aantal gevolgde uren.
  • De EHBO-1ste hulpopleiding moet ook nog geldig zijn. (https://eerstehulpopweg.brussels/portail)

  Bij twee opeenvolgende mislukkingen voor het praktijkexamen, zowel voor de RPT, voor de RPT en het examen op de openbare weg, of 2 mislukkingen op de openbare weg MOET de kandidaat verplicht 6u rijschool volgen.

  U vindt een demonstratie voor de RPT’s :

  AM : Bromfiets

  • - Vrije begeleiding : Afspraak en voorafbetaling verplicht in het examencentrum.
  • - Rijschool : De rijschool zal voor u een afspraak nemen. Betaling de dag van het examen.
  • - Noodzakelijke documenten : Identiteitskaart, gelijkvormigheidsattest B klasse, verzekering, inschrijving bewijs indien het voertuig ingeschreven is.

  A : Moto

  • - Vrije begeleiding (alleen op de openbare weg) : Afspraak en voorafbetaling verplicht in het examencentrum.
  • - Rijschool : De rijschool zal voor U een afspraak nemen. Betaling de dag van het examen.
  • - Noodzakelijke elementen : Identiteitskaart, voorlopig Rijbewijs (vrije begeleiding), attest van slagen voor het theorie examen, inschrijvingsbewijs, 'L', verzekering en volledige uitrusting (helm, laarzen, handschoenen, vest, broek).

  B : Personenwagen

  • - Vrije begeleiding : Afspraak en voorafbetaling verplicht in het examencentrum.
  • - Rijschool : De rijschool zal voor U een afspraak nemen. Betaling de dag van het examen.
  • - Noodzakelijke elementen : Identiteitskaart, voorlopig Rijbewijs, inschrijvingsbewijs, verzekering, L, tweede achteruitkijkspiegel, keuringsbewijs indien er een bestaat, identiteitskaart en Rijbewijs van de begeleider of examinator.

  C : Vrachtwagens ( met of zonder vakbekwaamheid )

  • - Vrije begeleiding : Afspraak en vooruitbetaling vereist .
  • - Rijschool : De rijschool zal een afspraak voor je maken. Betaling op de dag van de examen.
  • - Noodzakelijke documenten (afspraak met de rijschool) : Identiteitskaart, attest van slagen voor het theorie examen of voorlopig rijbewijs, Geldige medische schifting, Attest van praktijkonderricht afgegeven door een rijschool.
  • - Noodzakelijke documenten (vrije begeleiding) : Identiteitskaart, voorlopig rijbewijs, inschrijvingsbewijs, Attest van weging, maximum één dag oud, verzekering, keuringsbewijs , identiteitskaart en rijbewijs van de begeleider.

  D : Bus ( met of zonder vakbekwaamheid )

  • - Vrije begeleiding : Afspraak en voorafbetaling verplicht in het examencentrum.
  • - Rijschool : De rijschool zal voor U een afspraak nemen. Betaling de dag van het examen.
  • - Noodzakelijke documenten (afspraak met de rijschool) : Identiteitskaart, attest van slagen voor het theorie examen of voorlopig rijbewijs, Geldige medische schifting, Attest van praktijkonderricht afgegeven door een rijschool.
  • - Noodzakelijke documenten (vrije begeleiding) : Identiteitskaart, voorlopig Rijbewijs, inschrijvingsbewijs, verzekering, keuringsbewijs , identiteitskaart en rijbewijs van de begeleider.

  E : Aanhangwagen

  • - Vrije begeleidng : Afspraak en voorafbetaling verplicht in het examencentrum.
  • - Rijschool : De rijschool zal voor u een afspraak nemen. Betaling de dag van het examen.
  • - Noodzakelijke documenten (afspraak met de rijschool) : Identiteitskaart, attest van slagen voor het theorie examen of voorlopig rijbewijs. Attest van praktijkonderricht afgegeven door een rijschool.
  • - Noodzakelijke documenten (vrije begeleinding) : Noodzakelijke documeten (vrije begeleiding) : Identiteitskaart, voorlopig rijbewijs, ischrijvingsbewijs, verzekering, keuringsbewijs,identiteitskaart en rijbewijs van de begeleider.

  Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de rijopleiding beter afstemmen op de noden van de stad en hierbij rekening houden met alle actoren betrokken bij de rijopleiding. Met een sterke hervorming van de rijopleiding en van de examens voor het behalen van het rijbewijs, wil de brusselse overheid toekomstige bestuurders beter vormen en voorbereiden, met het oog op een betere verkeersveiligheid en een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers. De aanpassingen worden in twee fasen gepland.


  SINDS 01.02.2019

  Introductie van een nieuw model voorlopig rijbewijs “12 maanden” (met begeleider)

  Na het einde van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden moet de kandidaat nog steeds 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden te kunnen verkrijgen. In tussentijd moet hij minimum 6u rijschool volgen om het praktijkexamen te kunnen afleggen.

  Indien gewenst, kan hij in die 3 jaar wel eenmaal een voorlopig rijbewijs 12 maanden verkrijgen na min. 6u rijschool. Alleen de stage volbracht onder dekking van het voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden komt in aanmerking, dus het stage-attest moet nog steeds worden voorgelegd.

  De mogelijkheid om een geldig voorlopig rijbewijs 18 maanden om te wisselen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden en vice-versa, blijft behouden. Er is echter geen mogelijkheid om om te wisselen naar een voorlopig rijbewijs 12 maanden.

  Net zoals bij een voorlopig rijbewijs 36 maanden, moet de houder van een voorlopig rijbewijs 12 maanden steeds vergezeld zijn van een of twee begeleiders en/of een gebrevetteerde rij-instructeur.

  Indien U een klacht wenst te uiten


  U kan contact opnemen met :

  • - De verantwoordelijke van het examen centrum
  • - De directie
  • - GOB – Brussel Mobiliteit / Directie Wegverkeer

   Ter Opgelet van de Voorzitter van de Beroepscommissie Iris Tower, Sint-Lazarusplein 2 1035 Brussel

  Indien U een klacht wenst te uiten, gelieve U te wenden tot de verantwoordelijke van het examencentrum. Het is de eenvoudigste en de snelste methode.

  Alhoewel we aandachtig zijn voor de voorkomende problemen is het toch belangrijk te weten dat noch de verantwoordelijke van het centrum, noch de directie, noch de GOB het resultaat van een theoretisch of praktisch examen kan veranderen.

  Na twee mislukkingen in het onderdeel ‘test op de openbare weg’ van het praktisch examen , kan een beroep worden ingediend bij de Beroepscommissie.

  Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet het verzoekschrift worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen de 15 dagen vanaf de dag van het examen, die niet begrepen is in deze termijn. Indien de laatste dag van deze termijn een zaterdag of zondag is, dan wordt de termijn verlengd naar de eerst volgende werkdag.

  Het verzoekschrift is gericht aan de Voorzitter van de Beroepscommissie van het Gewest waar het examen werd afgenomen. Tegelijkertijd stuurt de aanvrager , eveneens per aangetekende zending, een copij van het verzoekschrift naar het examencentrum waar het examen werd afgelegd.

  U moet een vergoeding betalen samen met het indienen van het beroep op rekeningnummer BE26 0912 3109 2829 met mededeling : « DWV/Beroep/NaamVoornaam »

  – 15€ voor een beroep over een praktisch examen categorie B,
  – 12,50€ voor een beroep over andere categorieën.

  Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet het verzoekschrift worden verzonden met volgende documenten en gegevens :
  – Het betalingsbewijs voor de kosten :

  zien https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/rijbewijs-b-rijopleiding-en-examen

  – De naam, voornaam, geboortedatum van de kandidaat en het examencentrum waar het examen werd afgenomen alsook de datum van het examen ;
  – Beschrijving van de feiten die alleen betrekking hebben op de personen en de omstandigheden van plaats, tijd en procedure waaronder het examen werd afgelegd ;
  – De handtekening van de kandidaat of van zijn/haar raadsman ;
  – Het verzendingsbewijs naar het examencentrum (afgeleverd door door de Post).

  Vanaf het ogenblik dat het examencentrum de kopij van het verzoekschrift heeft ontvangen, zal het dossier van de kandidaat onmiddellijk worden overgemaakt aan de Beroepscommissie.

  Een ambtenaar van de FOD Mobiliteit rapporteert over elk verzoekschrift in de lijn van de informatie waarover hij beschikt. Hij kan aanvullende informatie verzamelen als onderdeel van zijn instructie. Dit rapport wordt verstuurd naar de partijen. Zij hebben een termijn van acht dagen na de kennisgeving van het rapport om een nota van reactie op het bezwaarschrift te verstrekken. Als ze dit doen, verzenden ze dit per aangetekend schrijven naar de andere partij.

  De verzoekscommissie neemt zijn beslissing op een document en op basis van het rapport van de ambtenaar van de FOD Mobiliteit. De commissie heeft 60 dagen vanaf het indienen van het beroep om zijn beslissing te nemen. Een kopij van het besluit wordt binnen de 10 dagen per aangetekende naar de aanvrager en het examencentrum gestuurd.