Als gevolg van de Covid-19-crisis worden voorlopige rijbewijzen tot en met 31 december 2020 verlengd: mobilit.belgium.be
Oefenen op de openbare weg wordt aanzien als een toegestane verplaatsing.

Verlenging van de documenten en termijnen om aan het examen deel te nemen:
Voor de volgende punten wordt de geldigheidstermijn automatisch verlengd tot en met 31 december 2020, als de termijn tussen 13 maart en 30 december 2020 verstrijkt:

 • de termijn van drie jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen
 • de geldigheidstermijn van de EHBO-opleiding of van de opleidingsvrijstelling
 • de geldigheidstermijn van het attest waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theoretische examen
 • de geldigheidsduur van een jaar van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer
 • de geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest
 • de geldigheidstermijn van het rijgeschiktheidsattest “C.A.R.A.”
 • Categorie B : de maximale stageduur van 18 maanden vervalt.

  Regelgeving
  2 JULI 2020 : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken
  2 JULI 2020 : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen