Coronavirus: Het examencentrum heropent volledig vanaf maandag 18 januari.

 • Vanaf maandag 18 januari 2021 hernemen we de praktijkexamens voor alle categorieën.
 • In eerste instantie zullen we de kandidaten contacteren voor wie een examen werd geannuleerd dat gepland was in november en december. Vervolgens zullen we de oproepen en vragen van de andere kandidaten aannemen.
 • De toegang tot het examencentrum wordt enkel toegestaan aan kandidaten die een afspraak hebben.
  Het is verplicht om een masker te dragen in het examencentrum.

  Als gevolg van de Covid-19-crisis worden voorlopige rijbewijzen tot en met 31 december 2020 verlengd: mobilit.belgium.be
  Oefenen op de openbare weg wordt aanzien als een toegestane verplaatsing.

  Verlenging van de documenten en termijnen om aan het examen deel te nemen:
  Voor de volgende punten wordt de geldigheidstermijn automatisch verlengd tot en met 31 december 2020, als de termijn tussen 13 maart en 30 december 2020 verstrijkt:

 • de termijn van drie jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen
 • de geldigheidstermijn van de EHBO-opleiding of van de opleidingsvrijstelling
 • de geldigheidstermijn van het attest waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theoretische examen
 • de geldigheidsduur van een jaar van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer
 • de geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest
 • de geldigheidstermijn van het rijgeschiktheidsattest “C.A.R.A.”
 • Categorie B : de maximale stageduur van 18 maanden vervalt.

  Regelgeving
  2 JULI 2020 : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken
  2 JULI 2020 : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2018 betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen