Nieuw rijbewijsexamen en -opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de rijopleiding beter afstemmen op de noden van de stad en hierbij rekening houden met alle actoren betrokken bij de rijopleiding. Met een sterke hervorming van de rijopleiding en van de examens voor het behalen van het rijbewijs, wil de brusselse overheid toekomstige bestuurders beter vormen en voorbereiden, met het oog op een betere verkeersveiligheid en een drastische daling van het aantal verkeersslachtoffers. De aanpassingen worden in twee fasen gepland.

VANAF 01.02.2019

Introductie van een nieuw model voorlopig rijbewijs “12 maanden” (met begeleider)

Na het einde van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden moet de kandidaat nog steeds 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden te kunnen verkrijgen. In tussentijd moet hij minimum 6u rijschool volgen om het praktijkexamen te kunnen afleggen.

Indien gewenst, kan hij in die 3 jaar wel eenmaal een voorlopig rijbewijs 12 maanden verkrijgen na min. 6u rijschool. Alleen de stage volbracht onder dekking van het voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden komt in aanmerking, dus het stage-attest moet nog steeds worden voorgelegd.

De mogelijkheid om een geldig voorlopig rijbewijs 18 maanden om te wisselen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden en vice-versa, blijft behouden. Er is echter geen mogelijkheid om om te wisselen naar een voorlopig rijbewijs 12 maanden.

Net zoals bij een voorlopig rijbewijs 36 maanden, moet de houder van een voorlopig rijbewijs 12 maanden steeds vergezeld zijn van een of twee begeleiders en/of een gebrevetteerde rij-instructeur.

Voorwaarde voor toegang : link