Juridische kennisgeving

De site www.securiteautomobile.be is het exclusieve eigendom van:
Schouwingscentrum voor Auto’s nv BE 0443.506.962, luitenant Lotinstraat 21, 1190 Brussel

Copyright en intellectueel eigendom

De inhoud van de website en de internettoepassingen (tekst, software, programma, foto’s, grafische afbeeldingen, videobeelden of enig ander materiaal dat op de website verschijnt) is beschermd door het auteursrecht en door de toepasselijke regelgeving inzake intellectuele eigendom.
Geen enkel element van deze site mag worden gekopieerd, gedistribueerd, gedupliceerd, gedownload, gewijzigd, aangepast, geëxploiteerd, geheel of gedeeltelijk, op welk medium dan ook, behalve voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik moet onderworpen zijn aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouwingscentrum voor Auto’s of een andere mogelijke begunstigde.
De namen, logo’s en merken die op deze website en / of op enige andere applicatie voorkomen, in het bijzonder het logo en de naam Schouwingscentrum voor Auto’s (Schouwingcentrum voor Auto’s), zijn wettelijk beschermd. Een derde partij mag deze namen, logo’s en merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouwingscentrum voor Auto’s of enige andere potentiële begunstigde.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Pagina’s op deze site kunnen verwijzingen naar andere sites bevatten. Schouwingscentrum voor Auto’s kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarnaar de hyperlinks verwijzen. Er wordt alleen naar deze sites verwezen voor uw gemak en Schouwingscentrum voor Auto’s kan de kwaliteit en / of volledigheid van de daarin gepresenteerde informatie niet garanderen.
Verwijzing naar andere sites betekent niet dat Schouwingscentrum voor Auto’s dergelijke sites en de producten of diensten die daarin worden beschreven, onderschrijft. Toegang tot en gebruik van dergelijke sites is op eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid. Schouwingscentrum voor Auto’s aanvaardt in dit opzicht geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.
Schouwingscentrum voor Auto’s behoudt zich ook het recht voor om elke link op elk moment te verwijderen.
Hoewel Schouwingscentrum voor Auto’s de grootste zorg besteedt aan het ontwerp en het onderhoud van de site, kunnen er fouten of weglatingen optreden. Schouwingscentrum voor Auto’s staat dan ook niet in voor de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie op de website.
De regelgevende teksten die op deze site worden gepresenteerd, worden u alleen ter informatie ter beschikking gesteld. Alleen de officiële versie van deze teksten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, is authentiek.

Gebruikersgedrag

U bent verantwoordelijk voor uw handelingen op de website.
Schouwingscentrum voor Auto’s is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig illegaal en / of ongepast gebruik van de website of van de diensten die toegankelijk zijn via de website.

U stemt ermee in om de websites of de diensten die toegankelijk zijn via de website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met die van de “goede vader”, deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet- en regelgeving.
Het is ook verboden om de diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de openbare orde of goede zeden; om materiaal van obscene, illegale, lasterlijke, bedreigende of aanzetten tot racisme of xenofobie aard te verspreiden, te verzenden of te downloaden; om materiaal uit te zenden of te verzenden dat een commerciële boodschap, advertentie of promotie bevat.
De aangeboden diensten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Deze diensten mogen in geen geval worden gebruikt om advertenties, spam, ongevraagde of illegale kettingbrieven of enig ander ongewenst bericht uit te zenden, te verzenden of te downloaden; op enigerlei wijze die de website, diensten of diensten van derden onderbreekt, beschadigt of schaadt, met name door onredelijk hoge gegevensoverdrachten te creëren; om computervirussen of andere schadelijke programma’s te verspreiden, verzenden of uploaden.
U stemt ermee in de rechten van Schouwingscentrum voor Auto’s en derden, met name intellectuele eigendomsrechten, te respecteren en op geen enkele manier te compromitteren.
U verklaart zich bewust te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het communiceren van uw vertrouwelijke gegevens via internet. De mededeling van deze gegevens is uw exclusieve verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens, computersystemen en telecommunicatiemiddelen tegen de risico’s die inherent zijn aan internet, zoals virussen.

Veiligheidsverplichtingen voor auto’s

Schouwingscentrum voor Auto’s zet zich in om al het mogelijke te doen om de toegang en werking, onder de beste omstandigheden, van de site en de door de klant gekozen diensten te garanderen.
Dit is alleen een verplichting van middelen en niet van resultaat. Schouwingscentrum voor Auto’s kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden als de gebruiker geen toegang heeft tot de site, of als de site niet goed functioneert.
Schouwingscentrum voor Auto’s kiest zelfstandig de technische middelen die nodig zijn om de toegang tot en de goede werking van de bovengenoemde site te verzekeren.
We informeren u dat het op elk moment mogelijk is om naar de link onderaan onze webpagina te gaan om de gebruikelijke juridische mededelingen, ons privacybeleid en het tabblad gewijd aan het cookiebeleid te raadplegen.

Cookiebeleid en verbindingsgegevens

1. Aansluitgegevens

We leggen informatie vast over de verbinding die u maakt met onze websites en internettoepassingen, evenals de software en apparatuur die u hiervoor gebruikt. Deze informatie omvat met name uw IP-adres, het tijdstip van raadpleging van de website, het type browser, het type gebruikte apparatuur en de bezochte pagina’s.
Ze worden gebruikt om statistieken op te stellen en om de kwaliteit van onze website en onze service in het algemeen te verbeteren. Wanneer u onze websites en internetapplicaties bezoekt, kunnen we informatie over uw surfgedrag op onze internetsites en applicaties gebruiken.
Onze websites en applicaties kunnen hyperlinks bevatten naar websites die niet door Schouwingscentrum voor Auto’s worden beheerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
Als u deze websites bezoekt, raden wij u aan om hun privacybeleid zorgvuldig door te nemen. Schouwingscentrum voor Auto’s kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de inhoud van deze sites van derden.

2. Cookies

2.1 Gebruik van cookies op de website van Schouwingscentrum voor Auto’s

Een cookie is een bestand met informatie over het gedrag van de bezoeker wanneer hij een site bezoekt.
Dankzij deze cookies kunnen we de gebruiker strikt anoniem herkennen bij elk bezoek aan onze website en zo de inhoud van de pagina’s zo goed mogelijk aanpassen aan zijn profiel. Sommige van deze cookies kunnen worden uitgeschakeld, andere niet, voor de goede werking van de site.
De site gebruikt verschillende cookies om de gebruikersnavigatie te vergemakkelijken, navigatiestatistieken voor Google Analytics te verzamelen en de veiligheid van de site te garanderen.
We gebruiken verschillende beveiligingscookies om de gebruikersstatus te controleren (robot, spam, etc.).
De site die onder WordPress draait (met behulp van PHP), maakt automatisch een sessiecookie aan voor de gebruiker die op de site surft. De enige manier om deze cookie te deactiveren / verwijderen is door alle cookies op de site uit te schakelen en daardoor de goede werking van de site te verstoren. Deze cookie bevat geen gevoelige informatie, het doel is om de server te informeren dat iemand de site bezoekt. Deze cookies worden automatisch aangemaakt door WordPress en zijn essentieel om de veiligheid van de site te garanderen.
Sommige cookies zijn optioneel, zoals de voorkeurstaal van de gebruiker, het opslaan van het verbindingswachtwoord (versleuteld) om te voorkomen dat het bij elk bezoek opnieuw wordt geschreven, enz. Dit type cookie verbetert de gebruikerservaring en vergemakkelijkt de navigatie op de site. Ze zijn niet essentieel voor het goed functioneren van de site.
“Tracking cookies” worden met name gebruikt om het gebruik van onze site te analyseren en om statistieken op te stellen. Analytische cookies worden gebruikt om anonieme statistieken over uw surfgedrag samen te stellen en om informatie te verzamelen over uw online activiteiten op websites. In dat geval wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd en wordt alle verzamelde informatie alleen in geaggregeerde vorm gebruikt om rapporten samen te stellen.
De site maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor websitebezoekersanalyse die wordt aangeboden door een derde partij (Google). Google Analytics plaatst cookies om het gebruik van de site te analyseren. Google Analytics gebruikt cookies om gebruikerssessies te definiëren en om een aantal belangrijke kenmerken in zijn rapporten te vermelden (verkeer op onze site om de effectiviteit ervan te meten, enz.).
Voor meer informatie over de beveiliging van cookies die worden gebruikt voor Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=nl
U kunt besluiten om cookies van Google uit te schakelen of te blokkeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. In dat geval is het mogelijk dat u niet langer alle functies van onze website kunt gebruiken.
Schouwingscentrum voor Auto’s wijst alle verantwoordelijkheid af voor cookies die worden gebruikt door sites van derden die op onze site worden vermeld.

2.2 Wijzigingen in ons cookiebeleid

Schouwingscentrum voor Auto’s behoudt zich het recht voor om het cookiebeleid op elk moment te wijzigen en bij te werken. Wijzigingen in het cookiebeleid zijn van kracht op het moment dat ze op deze site worden geplaatst. Als u deze website blijft gebruiken, accepteert u deze wijzigingen volledig.

2.3 Beveiliging en houdbaarheid

Elke cookie bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan er 3 voor ons van belang zijn: de naam, de waarde en de vervaldatum. Cookies identificeren geen persoon, maar de combinatie van een gebruikersaccount, een computer en een webbrowser.
Cookies verlopen en worden in de volgende situaties niet door de browser naar de server gestuurd:
– Wanneer de browser is gesloten;
– Als de vervaldatum is verstreken (gemiddelde looptijd van 1 jaar);
– Wanneer de vervaldatum is gewijzigd (door de server of de site) naar een datum in het verleden;
– Wanneer de browser de cookie verwijdert op verzoek van de gebruiker.
Technische cookies worden 14 dagen bewaard.
Cookies kunnen geen informatie van de gebruiker wissen of lezen. Ze zijn er om de bezochte pagina’s te detecteren en navigatie-informatie op te slaan (taal, acceptatie van cookies, identificatiegegevens, enz.).
2.4 Cookies toestaan of blokkeren?
Als de gebruiker zijn browser heeft geconfigureerd om het gebruik van cookies te blokkeren, kan hij de site nog steeds gebruiken. De server ontvangt gewoon geen informatie van de gebruiker en kan geen gegevens bijhouden van hun bezoek.
Het Schouwingscentrum voor Auto’s kan echter geen optimale toegang tot alle site-diensten garanderen als de opslag van cookies wordt geblokkeerd.
Privacy Policy
1. Identificatie en contactgegevens van de gegevensbeheerder
Schouwingscentrum voor Auto’s SA (afgekort SA), is een erkende instantie voor de technische keuring van voertuigen onder het Koninklijk Besluit van 23 december 1994, evenals voor de organisatie van examens met betrekking tot het rijbewijs onder de Koninklijk besluit van 15 maart 1998 en gevestigd te Luitenant Lotinstraat 21 te 1190 Brussel, ingeschreven onder nummer BCE 0443.506.962
2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de bescherming van de privacy nodigen wij u uit om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Schouwingscentrum voor Auto’s.
Contactgegevens :
E-mail : sa@s-a.be

3. Update van ons privacybeleid

Ons privacybeleid kan onderhevig zijn aan toekomstige aanpassingen of wijzigingen, met name als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke regelgeving. We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

4. Rechten van de betrokkene

U heeft recht op inzage en rectificatie van uw gegevens. Krachtens dit recht kan u elke gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, per post sturen naar het adres: Schouwingscentrum voor Auto’s, Luitenant Lotinstraat 21, 1190 Brussel.
U bent ook vrij om uw verzoek onder dezelfde voorwaarden rechtstreeks naar het adres sa@s-a.be te sturen.
In overeenstemming met de regelgeving zijn het recht om te wissen en om vergeten te worden niet van toepassing op gegevens die zijn verzameld als onderdeel van missies van algemeen belang waarmee de gegevensbeheerder belast is.

5. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen we alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, en verzameld in het kader van de uitvoering van de aan ons opgedragen openbare-dienstopdrachten, evenals in de kader van het gebruik van deze website en de aangeboden applicaties.

5.1 Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens over de gebruiker worden op een eerlijke en rechtmatige manier verwerkt en verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, zonder vervolgens te worden verwerkt op een manier die niet compatibel is met deze doeleinden. Overeenkomstig het minimalisatiebeginsel zijn de gevraagde gegevens toereikend, relevant en niet buitensporig met betrekking tot de nagestreefde doeleinden.
Schouwingscentrum voor Auto’s is een instantie die specifiek is erkend voor de technische keuring van voertuigen, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de goedkeuringsvoorwaarden en de regels voor administratieve controle van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de keuring van voertuigen in omloop [B.S. 30-12-1994].
De gegevens die door de FOD Mobilité et Transports worden meegedeeld, zijn afkomstig van de Banque Carrefour des Vehicles. Deze gegevens worden in eerste instantie verzameld door de Dienst Wegverkeer – DIV tijdens de registratie van elk voertuig.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– De openbare dienstopdracht van technische controle van voertuigen uitvoeren. De verschillende technische controlewerkzaamheden worden gedefinieerd in de artikelen 23, 23bis en 23ter van het koninklijk besluit van 23 maart 1968 houdende algemene voorschriften betreffende de technische voorwaarden waaraan motorvoertuigen en hun aanhangwagens, hun onderdelen en veiligheidsaccessoires moeten voldoen [ BS 28-03-1968].
– Om het verzenden van mededelingen voor technische controle mogelijk te maken. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 december 1994.
– Om de uitvoering van aanvullende diensten mogelijk te maken, evenals het maken van afspraken voor een technische controle (particulieren en professionals).
– Om de officiële documenten waarin de regelgeving voorziet, af te geven of te corrigeren.

De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de technische controle van de voertuigen zijn betrokken bij de werking van de Banque Carrefour des Vehicles, krachtens de artikelen 13 en 14 van de wet van 19 mei 2010 tot oprichting van de Banque Carrefour des Vehicles [B.S. 28-06-2010], evenals de artikelen 4, 5 en 7 van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 tot uitvoering van de wet van 19 mei 2010 tot oprichting van de Banque-Carrefour des Vehicles [B.S. 22-08-2013].

Ons bedrijf wordt beschouwd als een authentieke bron (primaire verzameling) voor de volgende gegevens:

– Gegevens vermeld op het keuringsbewijs;
– De gegevens vermeld op het gebruikte rapport;
– De gegevens vermeld op het document: “visuele inspectie van het voertuig”.

Onze firma is eveneens specifiek erkend, in overeenstemming met de bepalingen van bovengenoemd koninklijk besluit van 23 december 1994 en van het koninklijk besluit van 15 maart 1998 betreffende het rijbewijs [B.S. 30-04-1998], voor de organisatie en evaluatie van theoretische, praktische en beroepsexamens met het oog op het behalen van een rijbewijs, zoals voorzien door de wet van 16 maart 1968 met betrekking tot de politie van het wegverkeer [BS 27-03-1968].

De gegevens die in het kader van deze missie worden verwerkt, zijn afkomstig van het Rijksregister (aanvankelijk verzameld door de FOD Binnenlandse Zaken – Directie-generaal Instellingen en Bevolking) en van de Carrefourbank voor rijbewijzen (aanvankelijk verzameld door de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directie Algemeen wegvervoer en verkeersveiligheid).

Uw gegevens worden verwerkt om:

– Organiseren en afnemen van de theoretische, praktische en professionele vaardigheidstests voorzien door het reglement met het oog op het behalen van een rijbewijs.
– Om alle officiële documenten af te geven waarin de regelgeving voorziet.
– Om, indien nodig, de door ons afgegeven documenten te corrigeren.
– Op verzoek van het bevoegd gezag eenieder bijeen te roepen die examens moet overleggen voor herplaatsing in het rijrecht na het uitspreken van een diskwalificatievonnis.
– De Kruispuntbank Rijbewijzen als authentieke bron bezorgen van de gegevens met betrekking tot de examens die zijn afgelegd met het oog op het behalen van het rijbewijs en het getuigschrift van vakbekwaamheid, overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 november 2011 betreffende de kruispuntbank voor rijbewijzen [BS 08-12-2011].

Onze onderneming is ook specifiek erkend, in overeenstemming met de bepalingen van bovengenoemd koninklijk besluit van 23 december 1994 en van het koninklijk besluit van 15 maart 1998 betreffende het rijbewijs [B.S. 30-04-1998], voor de organisatie en evaluatie van theoretische, praktische en beroepsexamens met het oog op het behalen van een rijbewijs, zoals voorzien door de wet van 16 maart 1968 met betrekking tot de politie van het wegverkeer [BS 27-03-1968].
De gegevens die in het kader van deze missie worden verwerkt, zijn afkomstig van het Rijksregister (aanvankelijk verzameld door de FOD Binnenlandse Zaken – Directie-generaal Instellingen en Bevolking) en van de Carrefourbank voor rijbewijzen (aanvankelijk verzameld door de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directie Algemeen wegvervoer en verkeersveiligheid).
Uw gegevens worden verwerkt om:

– Organiseren en afnemen van de theoretische, praktische en professionele vaardigheidstests voorzien door het reglement met het oog op het behalen van een rijbewijs.
– Om alle officiële documenten af te geven waarin de regelgeving voorziet.
– Om, indien nodig, de door ons afgegeven documenten te corrigeren.
– Op verzoek van het bevoegd gezag eenieder bijeen te roepen die examens moet overleggen voor herplaatsing in het rijrecht na het uitspreken van een diskwalificatievonnis.
– De Kruispuntbank Rijbewijzen als authentieke bron bezorgen van de gegevens met betrekking tot de examens die zijn afgelegd met het oog op het behalen van het rijbewijs en het getuigschrift van vakbekwaamheid, overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 18 november 2011 betreffende de kruispuntbank voor rijbewijzen [BS 08-12-2011].

Als onderdeel van de aanvullende diensten kunnen we u om bepaalde persoonsgegevens vragen, zoals uw naam, voornaam, adres, uw rijksnummer bij het maken van een afspraak voor een rijbewijsexamen, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bankgegevens, een kopie van uw identiteitskaart of een kopie van het kentekenbewijs van uw voertuig. We kunnen u ook vragen om elk ander document dat nodig wordt geacht om op uw verzoek te reageren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst te kunnen leveren.
Het verzamelen van persoonsgegevens kan via verschillende kanalen gebeuren: bijvoorbeeld wanneer uw voertuig een station passeert of wanneer u een vergunningcentrum passeert, telefonisch via de klantenservice, schriftelijk via de elektronische contact- en klachtenformulieren. We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u deelneemt aan een enquête, tijdens een telefonisch interview met de klantenservice, of wanneer u informatie bij ons aanvraagt of een klacht indient. Ook uw factuur- en betalingsgegevens worden opgeslagen.
We verzamelen ook gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten en onze website of internettoepassingen, evenals verkeersgegevens met betrekking tot communicatie via ons netwerk. Deze verkeersgegevens bevatten met name telefoon- en gsm-nummers van de gemaakte oproepen, de datum, tijd, gespreksduur of een internetverbinding.
Persoonsgegevens, verzameld via de verschillende kanalen, worden opgeslagen in de databases van Schouwingscentrum voor Auto’s. Ze worden gebruikt in het kader van de hierboven beschreven openbare dienstopdrachten en meer in het algemeen om u de gevraagde diensten of informatie te verstrekken, voor het beheer van geschillen, voor de opsporing van fraude of schending van toepasselijke regelgeving of ten aanzien van Schouwingscentrum voor Auto’s, haar medewerkers, haar klanten of haar leveranciers, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, alsook voor de planning en algehele organisatie van onze sites en infrastructuren.
Dergelijke persoonsgegevens worden niet overgedragen aan een derde land, een internationale organisatie of buiten de EER. Ze zijn bedoeld om te worden gebruikt door onze interne diensten en, indien van toepassing, om te worden meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten.

5.2 Bewaartermijn van gegevens

Het bepalende criterium voor de bewaartermijn van genoemde gegevens varieert naargelang de toevertrouwde opdrachten van algemeen belang en de vervulling ervan.

5.3 Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

De medewerkers van Schouwingscentrum voor Auto zijn strikt onderworpen aan het beroepsgeheim, ook wanneer ze specifiek bevoegd zijn om bepaalde categorieën persoonsgegevens te verwerken.

Schouwingscentrum voor Auto’s geeft geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van de betrokkene, of daartoe verplicht zijn op grond van een Belgische of buitenlandse wettelijke of reglementaire bepaling of indien een gerechtvaardigd belang is rechtvaardigt, of op bevel van een toezichthoudende autoriteit, of op basis van een rechterlijke beslissing.

Deze derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens, worden hieronder vermeld:

– Onze toezichthoudende autoriteit, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
– de federale overheidsdienst;
– Bedrijven erkend voor technische controle en de organisatie van examens voor het behalen van een rijbewijs, krachtens het koninklijk besluit van 23 december 1994, om hen in staat te stellen hun opdrachten van algemeen belang uit te voeren;
– Informex, als onderdeel van zijn missie op het gebied van automotive expertise;
– Carpass, als onderdeel van zijn missie om kilometerfraude te bestrijden;
– Carfax, als onderdeel van zijn missie als legale bron van voertuighistorische rapporten (ongevallen);
– Dienst Kentekenregistratie (DIV);
– Politiekorpsen;
– Bevoegde gerechtelijke autoriteiten.
Deze laatsten verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden, waarbij ze zich beperken tot wat nodig is voor de uitvoering van hun missie en in overeenstemming met de bepalingen van hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid, de wet van 30 juli 2018 en de Algemene verordening gegevensbescherming. Bovendien verbindt elk van deze ontvangers zich ertoe om uw gegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.
Uw persoonsgegevens worden dan ook strikt vertrouwelijk behandeld. Aangezien internet echter geen totale veiligheid biedt, kan respect voor de privésfeer alleen worden gegarandeerd als de persoonsgegevens worden doorgegeven via communicatiemiddelen waarvan Schouwingscentrum voor Auto’s uitdrukkelijk aangeeft dat ze beschermd zijn (vormen van contact, enz.).
In overeenstemming met de wet is elke verwerking van klantgegevens momenteel het onderwerp van een verklaring bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Conform de toepasselijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden de verschillende verwerkingen geregistreerd in een verwerkingsregister.

5.4 Bescherming van persoonlijke gegevens

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databases waarin uw gegevens worden opgeslagen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onbevoegde toegang, verlies of diefstal van uw gegevens. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om te allen tijde een hoog beschermingsniveau te garanderen.

5.5 Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

Onderaannemers die namens ons werken en die ons helpen bij het uitvoeren van onze administratieve taken, kunnen gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot enkele van onze databases. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben om de toegewezen taken uit te voeren.
Voor het overige worden de verzamelde gegevens in geen geval aan derden meegedeeld, behalve zoals vereist door de wet, een legitiem en evenredig verzoek van een bevoegde autoriteit, of met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. concernée.

5.6 Gebruik van anonieme gegevens voor rapportagediensten

Binnen het bedrijf gebruiken we de gegevens die het resultaat zijn van de uitoefening van de verschillende toevertrouwde taken van openbare dienst voor rapportagedoeleinden, met name het aantal uitgevoerde controles of onderzoeken, de soorten controles of examens, het aantal aanwezigen, etc.
Het spreekt voor zich dat Schouwingscentrum voor Auto’s in dit verband alle nodige maatregelen neemt met betrekking tot het respect voor uw privacy. Enerzijds worden alleen geanonimiseerde gegevens gebruikt voor rapportagedoeleinden. Aan de andere kant worden anonieme individuele gegevens verzameld in grote groepen, zodat het voor ontvangers van het rapport onmogelijk is om de informatie te beperken tot individuele klanten.

Algemene voorwaarden van het afsprakenportaal

Sectie 1. Definities, toepassingsgebied en doel

Artikel 1 – Definities

In dit contract worden de volgende termen als volgt begrepen:

– Station: auto keuringsstation van Schouwingscentrum voor Auto’s of haar contactpersoon bij Schouwingscentrum voor Auto’s.
– Examencentrum: examencentrum voor het rijbewijs van Schouwingscentrum voor Auto’s of haar contactpersoon bij La Sécurité Automibile.
– Schouwingscentrum voor Auto’s: Schouwingscentrum voor Auto’s nv met maatschappelijke zetel te Rue Lieutenant Lotin 21 te 1190 Brussel, BTW: BE0443.506.962.
– vip.s-a.be en viprbpc.s-a .be: de diensten bedoeld in artikel 3.
– Opdrachtgever: iedere persoon die een contractuele relatie heeft met Schouwingscentrum voor Auto’s voor het gebruik van de geleverde dienst of die door een dergelijke persoon gemachtigd is om transacties uit te voeren op diens rekening (en).
– Identificatiemiddel: een of meerdere hieronder vermelde beveiligingssystemen die, naargelang het geval, door de Klant moeten worden gebruikt om zijn toegang tot vip.s-abe.be of viprbpc.sa.be te beveiligen en de bewerkingen die door dit systeem worden uitgevoerd. Conform artikel 6.5 van dit Reglement heeft Schouwingscentrum voor Auto’s het recht om de identificatiemiddelen aan te passen en te wijzigen. In dit geval moeten deze nieuwe gecreëerde systemen ook worden beschouwd als identificatiemiddelen in de zin van deze definitie.
– Agent: elke persoon die door een rechtspersoon op grond van zijn statuten of een bijzondere volmacht gemachtigd is om alle of een deel van de verrichtingen uit te voeren via de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s a.be.
– Persoon: een natuurlijke of rechtspersoon of een feitelijke vereniging.
– Reglement: dit Reglement vip.s-a.be.be en viprbpc.s-a.be.
– Rekeningen: de rekening (en) van de Cliënt geopend bij Schouwingscentrum voor Auto’s.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Dit Reglement regelt de rechten en plichten die voortvloeien uit het gebruik van de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be, zowel voor de Klant als voor Schouwingscentrum voor Auto’s. Deze regeling vervangt op geen enkele manier de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de wet en in het bijzonder de koninklijke besluiten van 15 maart 68 en 23 december 94 die de technische keuring van voertuigen in het verkeer regelen.
Door het contract vip.s-a.be.be of viprbpc.s-a.be te ondertekenen, verklaart de Klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met dit reglement en de inhoud ervan.

Artikel 3 – Doel

De huidige vip.s-a.be.be en viprbpc.s-a.be Regelgeving zijn in het bijzonder van toepassing op de volgende producten:
– Beheer van de “klant” -portefeuille die is gekoppeld aan de account (s) die door de klant zijn aangemaakt.
– Beheer van afspraken (aanmaken, wijzigen, verwijderen) aangevraagd door de Klant.
Dit zijn geautomatiseerde diensten waarmee de Klant met toegang tot internet informatie kan verkrijgen en transacties kan uitvoeren op de bestaande rekening (en) bij Schouwingscentrum voor Auto’s.
Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kunnen bepaalde accounts worden uitgesloten.
Schouwingscentrum voor Auto’s mag nieuwe producten aan bovenstaande lijst toevoegen en / of te allen tijde de mogelijke werking van elk van de producten wijzigen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 17. Schouwingscentrum voor Auto’s is echter op geen enkele wijze gebonden elke wijziging onder dezelfde voorwaarden ten aanzien van elke Klant toe te passen.

Artikel 4 – Mogelijke operaties

De dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be biedt de Klant de volgende mogelijkheden:
– Raadpleging van portfoliogegevens (gecodeerde voertuigen, gemaakte afspraak, enz.).
– Accountbeheer (voertuigen toevoegen of verwijderen, afspraken maken, wijzigen of verwijderen);
– Het wachtwoord wijzigen;
– -…;
Sectie 2. Beschikbaarheid, identificatie en beveiliging

Artikel 5 – Beschikbaarheid

De diensten vip.s-a.be en viprbpc.s-a.be zijn 24 uur per dag, 6 dagen per week toegankelijk.
Schouwingscentrum voor Auto’s kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een tijdelijke onderbreking van de dienstverlening als gevolg van gebeurtenissen buiten haar wil.

Artikel 6 – Toegang en gebruik

6.1 Identificatiemiddelen en gebruik hiervan

De Klant heeft toegang tot vip.s-a.be.be of viprbpc.s-a.be met behulp van het Identificatiemiddel op de voorgeschreven manier. Schouwingscentrum voor Auto’s draagt zorg voor het verzenden van het Identificatiemiddel naar de Klant.
Het identificatiemiddel wordt niet alleen gebruikt om toegang te krijgen tot het systeem, maar ook om de door de Klant ingevoerde transacties te ondertekenen.
Alle transacties uitgevoerd via vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be worden bevestigd per e-mail op het adres dat door de Klant werd opgegeven.
Volgens de huidige procedure worden een identificatie-login en een abonnee-wachtwoord per e-mail aan de Klant bezorgd op het adres dat door deze laatste is opgegeven.

6.2 Bewijs

Alle verrichtingen die na het invoeren van het Identificatiemiddel worden verricht, worden geacht in overeenstemming te zijn met het doel van Opdrachtgever en kunnen als zodanig door Schouwingscentrum voor Auto’s worden uitgevoerd, tenzij Opdrachtgever de in artikel 9.3 bedoelde mededeling heeft gedaan.
Alle uitgevoerde transacties worden door Schouwingscentrum voor Auto’s geregistreerd in een elektronisch journaal dat minimaal 5 jaar wordt bewaard. De inhoud van dit tijdschrift mag worden gereproduceerd of vastgelegd op papier, microfiche, microfilm, magnetische media of optische schijven, of op elk ander computermedium.
Bij betwisting van een transactie levert Schouwingscentrum voor Auto’s het bewijs dat de transacties correct werden geregistreerd via een of meer van deze opnametechnieken en dat de transactie niet werd beïnvloed door een technisch incident of een andere storing. van Schouwingscentrum voor Auto’s.
De Klant die een transactie wil betwisten, moet dit doen binnen 3 dagen na de mededeling van de details van de transactie via de bevestigingsmails. Behalve in geval van overmacht, kan een transactie na deze periode van 3 dagen niet meer worden aangevochten.

6.3 Gebruik

De Klant moet te allen tijde de richtlijnen volgen die hem worden verstrekt in verband met het gebruik van de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be.
Transacties kunnen alleen worden uitgevoerd nadat de Klant zijn Identificatiemiddel correct heeft ingevoerd om de algemeen uitgevoerde transactie (s) te ondertekenen.
Transacties die door de Klant worden uitgevoerd via vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be zijn beperkt afhankelijk van het product dat door de Klant wordt gebruikt. De Cliënt, die een rechtspersoon is, is ook verplicht om al zijn interne procedures na te leven, zodat hij geldig wordt ingeschakeld voor transacties die worden uitgevoerd onder dit Reglement.

6.5 Wijziging van de toegangsprocedure

Schouwingscentrum voor Auto’s behoudt zich het recht voor om de toegangsprocedure, de identificatiemiddelen, de toegangsmiddelen tot deze Identificatiegegevens en de beveiligingsprocedures te wijzigen, wanneer bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, wijzigingen in beveiligingssystemen of wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken.
Schouwingscentrum voor Auto’s zal de Klant overeenkomstig artikel 17 van deze wijzigingen op de hoogte stellen, behoudens in zeer dringende gevallen.

Sectie 3. Duur, beschikbaarheid en werking

Artikel 7 – Duur, opschorting en einde van de overeenkomst

7.1 Duur

Het door de Klant ondertekende contract vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
Elke partij kan het op elk moment beëindigen.
Indien hij de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be wenst te beëindigen, moet de Klant het Schouwingscentrum voor Auto’s schriftelijk op de hoogte brengen op het volgende adres:
Schouwingscentrum voor Auto’s, Luitenant Lotinstraat 21, 1190 Brussel
Bij beëindiging van de overeenkomst door Schouwingscentrum voor Auto’s wordt een opzegtermijn van twee maanden gerespecteerd, behoudens grove fout of oneigenlijk gebruik van de kant van de Klant. In dat geval kan Schouwingscentrum voor Auto’s het contract per direct beëindigen.

7.2 Einde van het contract

Behoudens het bepaalde in het Algemeen Bedrijfsreglement van Schouwingscentrum voor Auto’s, behoudt Schouwingscentrum voor Auto’s zich het recht voor om ten aanzien van een specifieke Klant de dienst vip.sa geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te onderbreken. be of viprbpc.sa.be of om er definitief, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk en zonder voorafgaande informatie aan een specifieke Klant een einde aan te maken, om gerechtvaardigde redenen, in het bijzonder maar niet uitsluitend in de volgende gevallen :
– indien blijkt dat de Klant zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen in verband met de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be niet nakomt;
– indien Schouwingscentrum voor Auto’s oordeelt dat de dienst “vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be” niet / meer geschikt is voor de Klant, om welke reden dan ook;
– indien Schouwingscentrum voor Auto’s dit nuttig of noodzakelijk acht voor de beveiliging van het systeem, dan wel in het belang van de Opdrachtgever of van Schouwingscentrum voor Auto’s;
– in geval van een vermoeden van fraude of van oneigenlijk gebruik van vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be door een derde, ongeacht of dit vermoeden uitgaat van de Klant of niet;
– bij vermoeden van fraude of misbruik aan de zijde van de klant;
– indien de Klant gedurende een periode van 2 jaar geen gebruik heeft gemaakt van de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be;
– indien de Cliënt, die een rechtspersoon is, failliet gaat of zich in een andere insolventiesituatie bevindt.

7.3 opschorting

Schouwingscentrum voor Auto’s behoudt zich het recht voor de dienstverlening op te schorten ten behoeve van het onderhoud van het systeem of om aanpassingen of verbeteringen door te voeren. Schouwingscentrum voor Auto’s zal de Klant zoveel mogelijk vooraf informeren.
Het is echter mogelijk dat deze onderbrekingen plaatsvinden zonder dat Schouwingscentrum voor Auto’s de Klant heeft kunnen waarschuwen in geval van een technisch incident of overmacht, zoals bijvoorbeeld een staking of ander incident waar Schouwingscentrum voor Auto’s geen genomen, of in geval van extreme nood.

Paragraaf 4. Rechten en plichten van de partijen, aansprakelijkheid

Artikel 9 – Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

9.1 Gebruik van de apparatuur / aansluiting op een door de Klant gekozen operator.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de IT-apparatuur, de machine (s), de software (s), de browser, de IT-systemen en hun uitbreidingen, ongeacht hun aard, evenals de software. die hij gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst vip.sa.be of viprbpc.sa.be of om zijn transacties uit te voeren. De aanpassing, installatie, onderhoud, bediening en actualisering van hardware en software, computersystemen en hun uitbreidingen vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Zo moet de Klant onder meer alle nodige maatregelen nemen om elke besmetting van zijn computer door virussen te voorkomen en, indien nodig, deze op te sporen en te vernietigen. Onverminderd de overige bepalingen van dit Reglement, zijn de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik en / of het slecht functioneren van de hierboven beschreven apparatuur, de hardware en de software volledig de verantwoordelijkheid van de Klant.
De Klant kan vrij de operator kiezen die hij inschakelt voor de levering van IT- en telecommunicatiediensten. Schouwingscentrum voor Auto’s kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door de diensten van deze operator of voor schade veroorzaakt door mogelijke verbindingsproblemen van de Klant met de diensten van de derde partij.

9.2 Veiligheid en voorzorgsmaatregelen.

De Klant verbindt zich ertoe de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Reglement en de andere informatie die hem ter beschikking wordt gesteld.
De Cliënt erkent de noodzaak om de hem ter beschikking gestelde persoonlijke identificatiemiddelen strikt geheim te houden. Hij stemt ermee in ze nergens te transcriberen.
Indien een derde in het bezit zou komen van het Identificatiemiddel, zou Schouwingscentrum voor Auto’s niet kunnen constateren dat de door de derde uitgevoerde handelingen worden uitgevoerd met behulp van het Identificatiemiddel van de Klant die niet zijn verzonden door de laatste.
De Klant is verplicht om Schouwingscentrum voor Auto’s of een daartoe door Schouwingscentrum voor Auto’s aangewezen derde onverwijld in te lichten in de volgende gevallen:
– verlies of diefstal van zijn identificatiemiddel;
– misbruik of het vermoeden van misbruik of het vermoeden dat een derde over de Identificatiemiddelen beschikt;
– de vermelding in de bevestigingsmails van elke transactie waarvoor de Klant geen toestemming heeft gegeven;
– elke fout of onregelmatigheid die wordt vermeld op de maandelijkse afschriften of bevestigingsmails;
– elk probleem dat u tegenkomt bij het proberen toegang te krijgen tot vip.sa.be of viprbpc.sa.be, het voorbereiden, verzenden, bevestigen of annuleren van transacties, evenals eventuele problemen tijdens het gebruik vip.sa.be of viprbpc.sa.be en dit, onverminderd de overige bepalingen van dit Reglement.
Indien nodig, en voor zover mogelijk, zal de Klant zijn identificatiemiddel onmiddellijk uit voorzorg wijzigen.
Tenzij de Klant Schouwingscentrum voor Auto’s of de door haar aangewezen derde heeft geïnformeerd in overeenstemming met bovenstaande informatie, gaat Schouwingscentrum voor Auto’s ervan uit dat de Klant gebruik heeft gemaakt van correcte identificatiemiddelen en dat de inhoud van de door Opdrachtgever ingevoerde transacties komen overeen met de opdrachten die Schouwingscentrum voor Auto’s heeft ontvangen.
De Klant verklaart bekend te zijn met de werking en kenmerken van het gebruikte netwerk en verklaart zich bewust te zijn van de daaraan verbonden risico’s. Hij verklaart eveneens voldoende geïnformeerd te zijn, via de kanalen die hem ter beschikking worden gesteld, over de werking van de toepassingen en productmodules van het hem ter beschikking gestelde gamma vip.s a.be of viprbpc.s-a.be.
De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het feit dat het identificatiemiddel strikt persoonlijk is.

9.3. Deelname aan de verbetering van de service.

De Klant stemt ermee in om mee te werken aan de verbetering van de service aangeboden door vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be, onder meer door eerlijk en constructief te reageren op de vragen die hem kunnen worden gestuurd. Hij zal ook deelnemen aan de verbeterinitiatieven van allerlei aard die het Schouwingscentrum voor Auto’s hem aanbiedt.

9.4 Misbruik van de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be.

De Klant verbindt zich ertoe vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be niet te gebruiken voor transacties en / of het verzenden van berichten / gegevens die in strijd zijn met de Belgische wetgeving en met de vereisten van dit Reglement.

9.5 Aansprakelijkheid.

Tot de melding bedoeld in artikel 9.3 is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen van verlies of diefstal van zijn Identificatiemiddel.
Onder meer de volgende situaties kunnen als grove nalatigheid worden aangemerkt:
– Het feit dat hij zijn Persoonlijke Identificatiemiddelen in welke vorm dan ook noteert op een object dat een link heeft met vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be;
– Een derde (met inbegrip van zijn gezinsleden) de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van zijn persoonlijke identificatiemiddelen of deze te gebruiken;
– Schouwingscentrum voor Auto’s niet onverwijld in kennis stellen van verlies of diefstal van zijn identificatiemiddel, van een onregelmatigheid, van het bestaan van een transactie waarvoor geen toestemming is gegeven of elke andere verdachte gebeurtenis die kan worden gelinkt aan vip.sa.be of viprbpc.sa.be;
– hun identificatiemiddel achterlaten op een voor het publiek toegankelijke plaats. Een voor het publiek toegankelijke plaats is een plaats waartoe een groot aantal mensen toegang heeft, ook al is het geen openbare plaats in de juridische zin van het woord;
– de weigering om een klacht in te dienen bij de politie wanneer de situatie dit vereist;
– Het gebruik van vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be op een manier die in strijd is met de bepalingen van dit Reglement.
Na kennisgeving aan Schouwingscentrum voor Auto’s, conform het bepaalde in het vorige lid, is de Klant niet langer aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of diefstal, behoudens in geval van door Schouwingscentrum voor Auto’s bewezen fraude.
De Klant is nooit verantwoordelijk indien vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be wordt gebruikt zonder elektronische identificatie.

Artikel 10 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van Schouwingscentrum voor Auto’s

10.1 Onbeschikbaarheid van de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be.

De Klant kan Schouwingscentrum voor Auto’s niet aansprakelijk stellen voor het enkele feit dat de dienst vip.sa.be of viprbpc.sa.be tijdelijk of permanent niet beschikbaar is als gevolg van andere factoren dan kwade trouw of ernstig wangedrag van Schouwingscentrum voor Auto’s. .
De verbintenissen die Schouwingscentrum voor Auto’s aangaat jegens de Klant in het kader van vip.sa.be of viprbpc.sa.be, in het bijzonder met betrekking tot toegang, beschikbaarheid, goede werking, bescherming en correcte uitvoering van de dienst, zijn middelenverplichtingen. Met andere woorden, Schouwingscentrum voor Auto’s zal alle menselijke en technische middelen inzetten die redelijkerwijs geschikt kunnen worden geacht voor iemand die dergelijke elektronische diensten voor professionele doeleinden aanbiedt, met als doel een regelmatige dienstverlening te verzekeren en een passende methode van bescherming en authenticatie.

10.2 Beveiliging.

Schouwingscentrum voor Auto garandeert dat de gebruikte beveiligingssystemen van dien aard zijn dat het Identificatiemiddel niet aan derden kan worden meegedeeld, tenzij de Klant zelf deze Identificatiemiddelen aan hen, bewust of onachtzaam, meedeelt. Schouwingscentrum voor Auto’s is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van vervalsing van het Identificatiemiddel.

10.3 Uitvoering van transacties.

Schouwingscentrum voor Auto’s verbindt zich ertoe om transacties uit te voeren binnen het gebruikelijke tijdsbestek, rekening houdend met de beperkingen gespecificeerd in dit Reglement, op voorwaarde dat de gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd en dat dit type transactie is toegestaan op de rekening. Schouwingscentrum voor Auto’s kan de uitvoering opschorten en zelfs weigeren als er tekenen van misbruik van de dienst optreden.
Indien Schouwingscentrum voor Auto’s de opdrachten van Opdrachtgever niet in real time kan uitvoeren, zal zij dit in voorkomend geval en voor zover mogelijk in een later stadium doen.

10.4 Responsabilité de Schouwingscentrum voor Auto’s.

Sans préjudice de ce qui suit, et sauf fraude ou faute grave, Schouwingscentrum voor Auto’s ne peut être tenue pour responsable d’aucun dommage dans le chef du Client ou tiers (y inclus les clients propres du Client) dû :
– au non-respect par le Client de ses obligations en vertu du présent Règlement ou d’une quelconque législation qui lui est applicable dans le cadre de sa relation avec ses propres clients ;
– à l’impossibilité de créer une connexion nécessaire à l’installation du service, aux interruptions de cette connexion, de quelque manière que ce soit, ou aux problèmes d’envoi et de réception des transactions, dus à des tiers ;
– au retard dans l’exécution ou la non-exécution des transactions dû à des tiers ;
– à une interruption du service, notamment dans les cas visés à l’article 7.2 et 7.3, mais également à une interruption due à des tiers ;
– si la régularité de vip.s-a.be ou viprbpc.s-a.be devait être compromise à la suite de manipulations, erreurs ou pannes techniques, de quelque nature, origine ou cause que ce soit et sur lesquelles Schouwingscentrum voor Auto’s n’a aucun contrôle direct, notamment mais pas exclusivement :

10.4 Aansprakelijkheid van Schouwingscentrum voor Auto’s.

Onverminderd het navolgende, en behoudens fraude of grove schuld, kan Schouwingscentrum voor Auto’s niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever of derden (waaronder de eigen opdrachtgevers van de Opdrachtgever) vanwege:
– niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van dit Reglement of enige wetgeving die op hem van toepassing is in het kader van zijn relatie met zijn eigen klanten;
– het onvermogen om een verbinding te maken die nodig is voor de installatie van de dienst, de onderbrekingen van deze verbinding, op welke manier dan ook, of problemen met het verzenden en ontvangen van transacties, vanwege derden;
– vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van transacties vanwege derden;
– een onderbreking van de dienstverlening, in het bijzonder in de gevallen bedoeld in artikel 7.2 en 7.3, maar ook een onderbreking vanwege derden;
– indien de regelmatigheid van vip.sa.be of viprbpc.sa.be in het gedrang komt als gevolg van manipulaties, fouten of technische storingen, van welke aard, oorsprong of oorzaak dan ook en waarop Schouwingscentrum voor Auto’s geen directe controle, in het bijzonder maar niet uitsluitend:
• overbelasting van het netwerk van de door de Klant gekozen operator;
• onvoldoende, onvoorspelbare, foutieve, foutieve of afwezige service door een derde leverancier van diensten of goederen wiens tussenkomst vereist is om de service te verlenen;
• alle gevallen van overmacht, in het bijzonder oorlogen, rellen, terroristische aanslagen, rampen, stakingen en andere soortgelijke gebeurtenissen;
• beslissingen en verplichtingen opgelegd door Belgische autoriteiten of andere autoriteiten;
• hyperlinks waarover Schouwingscentrum voor Auto’s geen controle heeft en die toegang bieden tot vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be;
• onnauwkeurige of onvolledige gegevens uit externe bronnen;
• nalatigheid of schuld van de opdrachtgever zelf;
• een probleem met de waarheidsgetrouwheid, authenticiteit, geloofwaardigheid of tijdigheid van de ontvangen bestellingen;
• schade veroorzaakt nadat de Klant de site vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be heeft verlaten.

De aanpassing door Schouwingscentrum voor Auto’s van de kenmerken of technische vereisten van de dienst vip.sa.be of viprbpc.sa.be of van de geldende voorwaarden en prijzen, kan in geen geval aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid vanwege Schouwingscentrum. voor Auto’s met betrekking tot de Klant.

10.5 Uitzonderingen.

Het bepaalde in artikel 10.4 is niet van toepassing op de volgende gevallen:
– Het niet uitvoeren of onvolledig uitvoeren van de geïntroduceerde handelingen uitgevoerd op toestellen die zijn goedgekeurd door Schouwingscentrum voor Auto’s, al dan niet onder controle van Schouwingscentrum voor Auto’s;
– Transacties die zijn uitgevoerd zonder toestemming van de Klant, op voorwaarde dat de Klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder deze Regels;
– Vervalsing van de instrumenten die nodig zijn om de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be te gebruiken.

10.6 Schade.

Indien de aansprakelijkheid van Schouwingscentrum voor Auto’s zou komen te staan als gevolg van daadwerkelijk door de Klant geleden schade, zal Schouwingscentrum voor Auto’s het bedrag van deze schade zo spoedig mogelijk naar behoren vastgesteld en gedocumenteerd aan de Klant vergoeden.
Schouwingscentrum voor Auto’s is niet gehouden tot vergoeding van andere schade en / of tot betaling van andere bedragen dan genoemd in dit artikel 10.6.

Sectie 5. Diverse bepalingen

Artikel 11 – Verwerking van gegevens met betrekking tot het privéleven

Het bepaalde in het Algemeen Bedrijfsreglement van Schouwingscentrum voor Auto’s is van toepassing.
De Klant machtigt Schouwingscentrum voor Auto’s om telefoongesprekken op te nemen met medewerkers van Schouwingscentrum voor Auto’s of haar medewerkers in het kader van vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten / Reikwijdte van het gebruiksrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de programma’s (communicatie- en beveiligingssoftware), applicaties en gebruiksaanwijzingen berusten uitsluitend bij Schouwingscentrum voor Auto’s.
Geen enkele clausule van deze overeenkomst, het downloaden of kopiëren, op welke manier dan ook, van software, informatie en / of enig ander recht van Schouwingscentrum voor Auto’s, kan worden beschouwd als volledige of gedeeltelijke overdracht van deze eigendomsrechten. intellectueel eigendom aan de Klant of een derde.
De Klant onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Schouwingscentrum voor Auto’s.
De Klant verkrijgt via dit contract enkel een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be. Hij mag de programma’s, applicaties en gebruikershandleidingen enkel gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan door dit Reglement en de helpfunctie die ter beschikking wordt gesteld van de Klant via vip.sa.be of viprbpc.sa. worden.
Voor zover het hun eigen gegevens of informatie betreft die hun exclusieve eigendom zijn, is de Klant bevoegd om door Schouwingscentrum voor Auto’s verstrekte informatie op papier te downloaden of af te drukken, mits deze niet wist, verwerkt of enige copyrightkennisgeving, disclaimer of andere communicatie in de verstrekte informatie wijzigen.
Het is de Klant ook verboden, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, vertalen, aanpassen, decompileren, hercompileren (‘disassembleren’), ‘reverse engineering’ toe te passen of op enigerlei wijze te wijzigen, te verspreiden, te publiceren , verhuren of ter beschikking stellen aan derden, om, behalve voor back-updoeleinden, de programma’s, applicaties en gebruiksaanwijzingen, hun kopieën of reproducties, direct of indirect, kosteloos of tegen betaling te kopiëren.

Artikel 13 – Hyperlinks

Het is verboden om hyperlinks aan te brengen naar vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be vanaf andere websites zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Schouwingscentrum voor Auto’s. Het is echter toegestaan om vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be toe te voegen aan je Favorieten.

Artikel 14 – Informatie via vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be.

De informatie die via vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be wordt verstrekt, wordt louter ter informatie verstrekt en kan op geen enkele manier een persoonlijk oordeel van de Klant vervangen. Financiële of andere informatie verspreid via vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be kan in geen geval en onder geen enkele omstandigheid worden beschouwd als juridisch, fiscaal of financieel advies.
Voor zover deze informatie niet afkomstig is van Schouwingscentrum voor Auto’s, is deze niet verplicht tot inhoudelijke controle en dus niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, juistheid of de tijdigheid van deze informatie van derden.

Artikel 15 – Kosten.

De kosten met betrekking tot de telecommunicatieverbinding die nodig is voor het gebruik van vip.s-a.be of viprbpc.s a.be zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.
De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld bij het sluiten van de overeenkomst.
De Klant machtigt Schouwingscentrum voor Auto’s onherroepelijk om op de door hem aangegeven kredietrekening het bedrag van de kosten die verband houden met de gemaakte reserveringen in rekening te brengen, zonder verdere instructies. Dit mandaat eindigt automatisch wanneer het geldig wordt beëindigd.
De Klant kan de reeds betaalde vergoedingen voor de dienst waarvan hij enkel gebruik kan maken enkel recupereren indien Schouwingscentrum voor Auto’s de dienst vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be heeft beëindigd overeenkomstig artikel 7.1.
Deze laatste bepaling is niet van toepassing op eenmalige activeringskosten.

Artikel 16 – Aard van de zekerheden.

De titels van de artikelen en secties van deze regels zijn alleen bedoeld om het lezen te vergemakkelijken. Ze kunnen op geen enkele manier worden gebruikt voor de interpretatie van de inhoud van secties en artikelen.

Artikel 17 – Wijziging van de regels.

Schouwingscentrum voor Auto’s kan de bepalingen van dit Reglement, de prijzen en de aangeboden diensten te allen tijde wijzigen en zal de Klant 2 maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk of op een stabiel en geschikt medium ter beschikking stellen. cliënt. Aan het einde van deze periode is de wijziging juridisch afdwingbaar jegens de Klant, tenzij de Klant binnen 2 maanden na de kennisgeving van de wijziging beslist om het contract te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 7.1 van dit Reglement. In dat geval is deze opzegging kosteloos.
De wijzigingen worden alleen aan de klant meegedeeld als ze betrekking hebben op een product dat hij gebruikt. Indien de Klant zich vervolgens abonneert op een ander product van vip.s-a.be of viprbpc.s-a.be, zal Schouwingscentrum voor Auto’s hem een bijgewerkt Reglement bezorgen.

Artikel 18 – Geldigheid.

De onmogelijkheid van uitvoering, ongeldigheid of nietigheid van een van de bepalingen van dit Reglement betekent niet de onmogelijkheid van uitvoering, de ongeldigheid of nietigheid van het geheel van het Reglement. In het geval dat de onmogelijkheid tot nakoming, de ongeldigheid of nietigheid van een clausule buiten kijf wordt gesteld, wordt deze clausule als ongeschreven beschouwd.

Artikel 19 – Toepasselijk recht / bevoegde rechtbanken.

Dit contract wordt beheerst door het Belgische recht. Alleen de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit dit reglement voortvloeien.

Privacybeleid van het afsprakenportaal

Schouwingscentrum voor Auto’s SA hecht bijzonder belang aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit is bedoeld om onze klanten te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf en is van toepassing in het kader van het gebruik van onze afspraakdiensten.
Wanneer een klant een afspraak boekt op onze speciale pagina, of na een telefoontje met onze klantenservice, verzamelt Schouwingscentrum voor Auto’s S.A. informatie (persoonsgegevens) met behulp van het hiervoor voorziene platform. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en de geldende wetgeving inzake de bescherming van de privacy.
Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4, 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit omvat informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

In de context van het gebruik van dit portaal, wordt beschouwd als een gegevensbeheerder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van gegevens. data, de volgende entiteit:
Schouwingscentrum voor Auto’s S.A., Luitenant Lotinstraat 21, 1190 Brussel

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op het adres: sa@autosecurite.be, of per post op het adres: Schouwingscentrum voor Auto’s S.A. – Luitenant Lotinstraat 21, 1190 Brussel.

3. Verwerkte persoonsgegevens

Wat betreft de afspraakservice voor de technische controle, voert u uw gegevens rechtstreeks in door het daarvoor bestemde formulier op het CT-afsprakenplatform in te vullen. Deze gegevens worden ook verzameld en ingevuld door onze klantenservicemedewerker bij het maken van een telefonische afspraak.
Dit zijn onder meer uw persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam), uw adres (huis), uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geslacht (beleefdheid), het kenteken van het voertuig en de chassis nummer.
In het geval van een professionele klant worden ook het btw-nummer en de gegevens van een contactpersoon binnen het bedrijf verzameld.
Met betrekking tot het maken van een afspraak voor het rijbewijs, deze laatste handeling verloopt uitsluitend telefonisch via onze klantenservice. Hiertoe verwerken wij uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam), uw adres (thuis), uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geslacht (beleefdheid), evenals uw nationaal nummer.
Deze verschillende verwerkingen worden vermeld in het verwerkingsregister van de bovengenoemde entiteit.

4. Doeleinden, rechtsgrondslagen voor verwerking en bewaartermijn

Gebruikersgegevens worden eerlijk en rechtmatig verwerkt en worden verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, zonder verdere verwerking op een onverenigbare manier. Overeenkomstig het minimalisatiebeginsel zijn de gevraagde gegevens toereikend, relevant en niet buitensporig met betrekking tot de nagestreefde doeleinden.

4.1. Afspraken service voor technische controle

Schouwingscentrum voor Auto’s S.A. is een bedrijf dat specifiek erkend is voor de technische keuring van voertuigen, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de goedkeuringsvoorwaarden en de regels voor administratieve controle van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de keuring van voertuigen in omloop [B.S. 30-12-1994].
De gegevens die de klant meedeelt en die betrekking hebben op het voertuig, worden geverifieerd aan de hand van de informatie in de Banque Carrefour des Vehicles en meegedeeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Deze gegevens worden in eerste instantie verzameld door de Dienst Wegverkeer – Dienst Voertuigregistratie wanneer elk voertuig wordt geregistreerd.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
– Maak een afspraak mogelijk, faciliteer technische controlewerkzaamheden, verbeter de doorstroming en verkort de wachttijd op onze stations.
– Identificeer het voertuig ondubbelzinnig en controleer of het overeenstemt met de informatie in de Carrefour Vehicle Bank (kentekennummer, chassisnummer, datum van eerste ingebruikname, enz.).
– Neem contact op met de klant om de effectiviteit van de afspraak te bevestigen en om alle nodige praktische informatie te verstrekken.
– De professionele klant op de hoogte brengen door middel van een nieuwsbrief in geval van sluiting van ons station / vergaderlijn als gevolg van onvoorziene omstandigheden en volledig buiten onze controle.
– Voer een onderzoek uit om de tevredenheid van onze klanten over al onze diensten te meten, in overeenstemming met de vereisten van de ISO 9001-certificering, evenals ons kwaliteitsmanagementbeleid.
– Sta de productie toe van anonieme statistieken over de algemene werking van onze diensten.
– de mededeling van alle informatie mogelijk maken op verzoek van de bevoegde autoriteiten.
– Sta de opsporing en repressie van fraude toe, of sta de aanneming toe van enige maatregel of de introductie van enige actie die passend wordt geacht naar aanleiding van een onaanvaardbaar / ongepast gedrag van een van onze klanten, binnen de een van onze stations.

4.2. Rijbewijsafspraakservice

Het Schouwingscentrum voor Auto’s S.A. is specifiek erkend, in overeenstemming met de bepalingen van voornoemd Koninklijk Besluit van 23 december 1994 en van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1998 betreffende het rijbewijs [B.S. 30-04-1998], voor de organisatie en evaluatie van theoretische, praktische en beroepsexamens met het oog op het behalen van een rijbewijs, zoals voorzien door de wet van 16 maart 1968 met betrekking tot de politie van het wegverkeer [BS 27-03-1968].
De gegevens die in het kader van deze missie worden verwerkt, zijn afkomstig van het Rijksregister (aanvankelijk verzameld door de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Instellingen en Bevolking), alsook van de Carrefour Bank voor rijbewijzen (aanvankelijk verzameld door de FOD Mobiliteit en Vervoer – Directie Algemeen wegvervoer en verkeersveiligheid).
Uw gegevens worden verwerkt om:
– het mogelijk maken om een afspraak te maken voor de examens voorzien in het reglement met het oog op het behalen van een rijbewijs.
– Identificeer de kandidaat met zekerheid.
– Neem contact op met de kandidaat om de effectiviteit van de afspraak te bevestigen, om een andere afspraak voor te stellen en meer in het algemeen om alle nodige praktische informatie te verstrekken.
– Voer een onderzoek uit om de tevredenheid van onze klanten over al onze diensten te meten, in overeenstemming met de vereisten van de ISO 9001-certificering, evenals ons kwaliteitsmanagementbeleid.
– Sta de productie toe van anonieme statistieken over de algemene werking van onze diensten.
– de mededeling van alle informatie mogelijk maken op verzoek van de bevoegde autoriteiten.
– Sta de opsporing en repressie van fraude toe, of sta de goedkeuring toe van enige maatregel of de introductie van enige actie die passend wordt geacht na een onaanvaardbaar / ongepast gedrag van een van onze klanten in ons centrum van examens.

4.3. Behandelingen en basis van legitimatie

Gegevensverwerking omvat de volgende bewerkingen: elke bewerking of reeks bewerkingen die worden toegepast op persoonlijke gegevens, zoals verzameling, opname, organisatie, bewaring, aanpassing of wijziging, extractie , raadpleging, gebruik, communicatie door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, verzoening of onderlinge verbinding, evenals het blokkeren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
De basis voor het legitimeren van deze verwerking is, in overeenstemming met artikel 6, 1, a, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de uitdrukkelijke toestemming gegeven door de klant, op de uitvoering van een wettelijke verplichting in onze chef (uitvoering van de toevertrouwde opdrachten van algemeen belang) in overeenstemming met artikel 6, 1 c, alsook op het gerechtvaardigd belang van de vennootschap Schouwingscentrum voor Auto’s NV, in overeenstemming met artikel 6, 1, f.

4.4. De duur van het gesprek

Wat betreft het ontmoetingsplatform voor technische controle, bewaart het bedrijf Schouwingscentrum voor Auto’s NV de ingevoerde gegevens om het later invullen van de velden en het samenstellen van een reserveringshistorie te vergemakkelijken, voor een periode van maximaal 10 jaar vanaf datum van het laatste gebruik van het platform.
Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens over de kandidaat volledig van het platform verwijderd.
Met betrekking tot het benoemingsplatform voor het rijbewijs varieert het bepalende criterium voor de bewaartermijn van deze gegevens naargelang de toevertrouwde opdrachten van algemeen belang en de vervulling ervan.

5. Ontvangers

Toegang tot klantgegevens is binnen Schouwingscentrum voor Auto’s S.A. strikt beperkt, alleen tot interne medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het coderen, bewaken, organiseren en daadwerkelijk maken van afspraken.
Ze zijn contractueel en wettelijk verplicht om de privacy van onze klanten te respecteren, evenals de vertrouwelijkheid van de door hen gecommuniceerde informatie.
Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden, wat ze ook zijn, behalve wettelijke verplichting of legitiem verzoek van de autoriteit, en worden niet overgedragen aan een derde land, noch buiten de EER.
Deze gegevens worden in geen geval gebruikt of overgedragen voor commerciële doeleinden.

6. Gebruik van onderaannemers voor Rendezvous-platforms

Het bedrijf Schouwingscentrum voor Auto’s NV doet een beroep op de Vennootschap Aegaeon IT SA, gelegen rue de Koerich, 66 – 8437 Steinfort – Groothertogdom Luxemburg – voor het leveren van een technische oplossing, evenals voor het progressief en curatief onderhoud hiervan. platforms.

7. Rechten van de betrokkene

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 van de AVG heeft de klant, als betrokkene, het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en waarover de controller beschikt.
In het kader van een door de klant aangemaakt account, blijven deze gegevens volledig toegankelijk en rectificeerbaar voor de betrokken persoon door in te loggen op het platform met de gekozen gebruikersnamen en wachtwoorden.
Met betrekking tot de afspraakaccounts die zijn aangemaakt na een telefonisch contact met onze klantendienst, wordt de gecommuniceerde informatie geverifieerd en indien nodig aangepast door onze agenten tijdens elk nieuw telefoontje van de klant.
In alle omstandigheden kan de klant op schriftelijk gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke en een bewijs van zijn identiteit, kosteloos, indien het een redelijk volume betreft, van de verantwoordelijke de schriftelijke mededeling verkrijgen, de indien nodig langs elektronische weg, van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, evenals, indien nodig, de rectificatie, de beperking van de behandeling of het wissen van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zouden zijn, met uitzondering van de gegevens verzameld door de verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting. De klant profiteert ook van het recht op gegevensoverdraagbaarheid, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking.
Als er 30 dagen na de introductie geen actie is ondernomen op het verzoek, wordt het als afgewezen beschouwd. Voor de uitoefening van deze rechten kan de kandidaat ook een klacht indienen of indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (1000 Brussel, Drukpersstraat 35 – commission@privacycommission.be). De president van het Gerecht van eerste aanleg behandelt elk verzoek met betrekking tot deze rechten als het verzoek is afgewezen.
De klant is niet het onderwerp van een geautomatiseerd besluit, inclusief profilering, in de zin van artikel 22 van de AVG.

8. Beveiliging

De verantwoordelijke neemt beveiligingsmaatregelen, zowel technisch, fysiek als organisatorisch, om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens met betrekking tot de kandidaat te waarborgen. Ze zijn ook bedoeld om deze gegevens te beschermen tegen wijziging, toegang door onbevoegde personen en andere ongeoorloofde verwerking, evenals tegen ongeoorloofde of onopzettelijke vernietiging en onopzettelijk verlies.
De klant speelt ook een belangrijke rol bij de beveiliging van de gegevens die hij verstrekt. Hij moet te allen tijde de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord waarborgen en de juiste procedure gebruiken om een sessie op de site te openen en te sluiten.

9. Wijziging van dit beleid / wijziging van het doel

We behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring eenzijdig te wijzigen in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften.
Als we van plan zijn uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de oorspronkelijk voorziene, verbinden we ons ertoe de betrokken persoon hiervan vooraf op de hoogte te stellen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Theorie RDV Portal – Verantwoordelijkheid van de kandidaat

We vestigen de aandacht op het feit dat u op dit platform alleen een afspraak kunt maken, ongeacht de verificatie van de naleving van de voorwaarden voorzien door de regelgeving, voor het onderzoek van de voorgestelde vergunning.
We herinneren u eraan dat het de verantwoordelijkheid van elke kandidaat is om ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk aan deze voorwaarden voldoet, voordat u een afspraak maakt. Deze informatie kan, indien van toepassing, worden geraadpleegd via de volgende link.
Bij overtreding wordt de kandidaat de toegang geweigerd en kan het examen niet plaatsvinden. In deze omstandigheden kan in geen geval de aansprakelijkheid van de Vennootschap Schouwingscentrum voor Auto’s NV worden ingeroepen en kan geen enkele schadevergoeding worden geëist.