Procedures en FAQ

Om elk probleem te vermijden, dient u uw internet browser regelmatig up te daten. Zie gedeelte "Hoe kan ik mijn browser updaten?".

U dient zich op de website te registreren alvorens een afspraak te kunnen maken. Zie gedeelte "Hoe kan ik me registeren?".

Diagnose van de browser

JavaScript

Gedesactiveerd

JavaScript laat toe de functieknoppen op het portaal te gebruiken en is bijgevolg noodzakelijk voor het gebruik ervan.

Cookies

De cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van het portaal. Ze onthouden de nodige informatie en identificatie om geconnecteerd te blijven op het portaal.

Hoe kan ik JavaScript activeren?

Welke internet browser gebruikt u?

Internet Explorer 6 Icon Internet Explorer 6
 1. Klik op Extra in de menubalk
 2. In het ontvouwend menu, kies Internet-opties
 3. Klik op het tabblad Beveiliging
 4. Selecteer de zone Het Internet
 5. Klik op de knop Aangepast niveau
 6. In het venster Beveiligingsinstellingen, ga naar beneden in de lijst tot Script
 7. In de ondersectie Active Scripting, vink volgend vakje aan: Inschakelen
 8. Bevestig door de klikken op OK
 9. Antwoord Ja in het waarschuwingsvenster dat wordt afgebeeld
 10. Klik op de knop OK om uit het dialoogvenster Internet-opties te gaan
 11. Verfris de pagina
Internet Explorer Icon Internet Explorer 7 en 8
 1. Klik op Extra in de menubalk
 2. In het ontvouwend menu, kies Internet-opties
  Menu outils
 3. Klik op het tabblad Beveiliging
 4. Selecteer de zone Het Internet
 5. Klik op de knop Aangepast niveau
  Menu sécurité
 6. In het venster Beveiligingsinstellingen, ga naar beneden in de lijst tot Actief uitvoeren van scripts en vink het volgend vakje aan Inschakelen
  Menu paramètres de sécurité
 7. Bevestig door te klikken op OK
 8. Antwoord Ja in het waarschuwingsvenster dat wordt afgebeeld
 9. Klik op de knop OK om uit het dialoogvenster Internet-opties te gaan
 10. Verfris de pagina
Mozilla Firefox Icon Mozilla Firefox
 1. Klik in de menubalk op Extra
 2. Kies Opties... in het menu
 3. Klik op het icoon Inhoud
 4. Vink het volgend vakje aan JavaScript inschakelen
  Onglets sécurité
 5. Klik op OK om het optievenster te verlaten
 6. Verfris de pagina
Google Chrome Icon Google Chrome

JavaScript is steeds geactiveerd op Google Chrome.

Safari Icon Safari
 1. Klik op het icoon van het menu Algemene Instellingen Réglages généraux
 2. Kies Voorkeuren... in het menu
 3. Klik op het icoon Security
 4. Vink het volgend vakje aan Enable JavaScript
  Onglets sécurité
 5. Klik op het kruisje om het optievenster te verlaten
 6. Verfris de pagina
Opera Icon Opera
 1. Klik op Menu
 2. Kies Instellingen vervolgens Voorkeuren...
  Menu preference
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd
 4. In de lijst links, kies Inhoud
 5. Vink het volgend vakje aan JavaScript inschakelen
  Onglets contenu
 6. Klik op OK om het optievenster te verlaten
 7. Verfris de pagina

Hoe uw internet browser updaten?

Welke browser heeft u?

Internet Explorer 6Internet Explorer Internet Explorer
 1. Ga naar de site van Microsoft http://www.ieaddons.com/nl/
 2. Volg de instructies om de laatste versie van Internet Explorer te downloaden en te installeren
Mozilla Firefox Icon Mozilla Firefox
 1. In de menubalk, klik op Help
 2. Kies Controleren op updates... in het menu
  Update Firefox
 3. Volg de instructies om de nieuwe versie te installeren
Google Chrome Icon Google Chrome
 1. In de menubalk, klik op het icoon Google Chrome aanpassen en beherenIcône options Google Chrome rechts van de adressenbalk
 2. Kies Over Google Chrome in het menu
 3. Klik op de knop om up te daten indien Google Chrome niet geupdated is, en volg nadien de instructies op
  Menu about Google Chrome
Safari Icon Safari
 1. Normalerwijze, gaat Safari zich automatisch updaten met de software Apple Software Update die u kan vinden in het Opstart Menu (voor Windows) of via het menu Apple en vervolgens Update van de software...
  Menu pomme
Opera Icon Opera
 1. Normalerwijze gaat Opera zich automatisch updaten bij het opstarten.

Wat is een internet browser?

De browser is het programma dat u toelaat op internet te surfen. Het is met dit programma dat u deze pagina leest.

Er bestaan verschillende internet browsers: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome, enz.

Hoe kan ik mijn browser herkennen?

Welk is het icoon van uw browser? Welk icoon gebruikt u om uw browser op te starten?

Icoon Naam van uw browser
Internet Explorer 6 Logo U heeft: Internet Explorer 6
Internet Explorer 7 Logo U heeft: Internet Explorer 7 of 8
Mozilla Firefox Logo U heeft: Mozilla Firefox
Google Chrome Logo U heeft: Google Chrome
Opera Logo U heeft: Opera
Safari Logo U heeft: Safari

Ik vind geen antwoord op mijn probleem

Controleer of u wel alle verschillende documenten goed nagelezen heeft in de FAQ.

Indien uw probleem nog steeds niet is opgelost, gelieve onze klantendienst te contacteren.

Ik kan me niet registreren

Ik kan me niet connecteren

U dient zich te registreren op de site alvorens zich te connecteren. Zie het gedeelte "Hoe kan ik me registeren?".

Indien u geregistreerd bent. Heeft u de activeringsmail ontvangen? Deze bevat een link die uw inschrijving valideert op de site en u toelaat uw paswoord te kiezen.

Controleer of u uw login en paswoord goed ingevuld heeft. Uw login is uw emailadres waarop u de activeringsmail van uw account heeft ontvangen.

Hoe kan ik me registeren?

Particulier
 1. Ga naar het portaal
 2. Klik op de link Maak zelf uw account aan
  Register
 3. Vul het document in met uw persoonlijke gegevens, let bijzonder goed op wanneer u uw Emailadres ingeeft, deze laatste is uw login en zal gebruikt worden om u emails toe te sturen (activering van uw account, afspraken, enz.)
 4. Kopieer de code van het beeld in het kadertje. Deze code is een CAPTCHA genaamd en laat toe spam te vermijden.
 5. Lees de algemene gebruikersvoorwaarden en vink het volgend vakje aan Ik heb de algemene gebruikersvoorwaarden van de Klantenzone gelezen en begrepen.
 6. Klik op de knop Account aanmaken

Wanneer de procedure afgewerkt is, zal u een email ontvangen met een link ter activering van uw account. Met deze mail kunnen we uw emailadres controleren en kan u uw inschrijving tot onze diensten valideren. Deze mail herinnert u ook aan uw login.

Voorbeeld van derdelijke email :
Email d'activation

Om uw account te activeren:

 1. Klik op de link in de activeringsmail die u heeft ontvangen. Indien er niets gebeurt wanneer u op de link klikt, kopieer en plak deze in de adressenbalk van uw browser.

  Opmerking: Let goed op dat u beide lijnen van de link kopieert!

  U komt op volgende pagina terecht Eerste activering van uw account
 2. Voer tweemaal het paswoord in dat u wenst te gebruiken voor uw account
 3. Klik op Activeren en u bereikt de pagina einde activering
 4. Klik op Verbinding
 5. U kan zich nu met uw login en paswoord connecteren.

Per mail ontvangt u de bevestiging van de creatie van uw account die uw login bevat:
Email de fin d'activation


vakman

Om een professionele account te verkrijgen, dient u telefonisch contact op te nemen met onze klantendienst.

Ik heb geen activeringsmail ontvangen

Verfris de inkomende mails van uw mailbox, controleer uw ongewenste mails en wacht een dertigtal minuten tot 1 uur. Mogelijks kan het even duren alvorens u de mails ontvangt. Verfris regelmatig uw mailbox gedurende die tijd.

Mogelijks kan deze mail tussen de ongewenste mails geraken (spam). Controleer uw ongewenste mails. Hoe moet ik dit doen? Dit hangt af van de software die u gebruikt om uw mails te lezen.

Hotmail
 1. Connecteer op uw Hotmail account
 2. Klik op Ongewenst in het menu links
  Hotmail boite spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van Schouwingscentrum voor Auto's met de titel Activering van uw Klantenzone bij SA
Google Mail
 1. Connecteer op uw Google Mail account
 2. Klik op Spam in het menu links. Indien u deze folder niet ziet, klik op nog X om meer folders te zien
  GMail boite spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van Schouwingscentrum voor Auto's met de titel Activering van uw Klantenzone bij SA
Yahoo Mail
 1. Connecteer op uw Yahoo account
 2. Klik op Spam in het menu links
  Yahoo boite spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met de titel Activering van uw Klantenzone bij SA
Outlook Express
 1. Start de toepassing Outlook Express op
 2. Klik op de folder Spam in het gedeelte Mappen in het menu links
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met de titel Activering van uw Klantenzone bij SA
Outlook
 1. Start de toepassing Outlook op
 2. Klik op de folder Ongewenste e-mails in het gedeelte E-mail Mappen in het menu links
  Outlook spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met de titel Activering van uw Klantenzone bij SA
Thunderbird
 1. Start de toepassing Thunderbird op
 2. Klik op de folder Ongewenst in het menu links
  Thunderbird spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met de titel Activering van uw Klantenzone bij SA
Andere

Consulteer de handleiding met betrekking tot de software of neem contact met hun technische ondersteuning.

Indien u ondanks dit uw activeringsmail nog steeds niet gevonden heeft, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst. Misschien is uw emailadres ongeldig.

Ik heb mijn login niet ontvangen

Uw login is het emailadres dat u gebruikt heeft bij de registratie op het portaal. Naar dat adres werden de activeringsmail en de mail ter bevestiging van uw inschrijving verstuurd.

Ik ben mijn paswoord vergeten

Om uw paswoord terug te vinden, volg de procedure paswoord vergeten? op het portaal.

 1. Ga naar het portaal
 2. Klik op de link paswoord vergeten?
 3. Geef uw login in (emailadres)
 4. Klik op Versturen

U krijgt een mail van hetvolgende type:
Reset password mail

 1. Klik op de link in de email die u heeft ontvangen. Indien er niets gebeurt wanneer u op de link klikt, kopieer en plak deze in de adressenbalk van uw browser.

  Opmerking: Let goed op dat u beide lijnen van de link kopieert!

  U komt op volgende pagina terecht Reset van het paswoord
 2. Vul uw login alsook uw nieuw paswoord in
 3. Klik op paswoord veranderen om te valideren, u komt op een pagina die uw nieuw paswoord valideert
 4. Klik op Ok
 5. U kan zich nu connecteren met uw nieuw paswoord

Ik heb de mail voor wijziging van mijn paswoord niet ontvangen.

Verfris de inkomende mails van uw mailbox, controleer uw ongewenste mails en wacht een dertigtal minuten tot 1 uur. Mogelijks kan het even duren alvorens u de mails ontvangt. Verfris regelmatig uw mailbow gedurende die tijd.

Mogelijks kan deze mail tussen de ongewenste mails geraken (spam). Controleer uw ongewenste mails. Hoe moet u dit doen? Dit hangt af van de software die u gebruikt om uw mails te lezen.

Hotmail
 1. Connecteer op uw Hotmail account
 2. Klik op Ongewenst in het menu links
  Hotmail boite spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met als titel Paswoordwijziging voor uw account in de Klantenzone van SA.
Google Mail
 1. Connecteer op uw Google Mail account
 2. Klik op Spam in het menu links. Indien u deze folder niet ziet, klik op nog X om meer mappen te zien
  GMail boite spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met als titel Paswoordwijziging voor uw account in de Klantenzone van SA.
Yahoo Mail
 1. Connecteer op uw Yahoo account
 2. Klik op Spam in het menu links
  Yahoo boite spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met als titel Paswoordwijziging voor uw account in de Klantenzone van SA.
Outlook Express
 1. Start de toepassing Outlook Express op
 2. Klik op de folder Spam in het gedeelte Mappen in het menu links
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met als titel Paswoordwijziging voor uw account in de Klantenzone van SA.
Outlook
 1. Start de toepassing Outlook op
 2. Klik op de folder Ongewenste emails in het gedeelte E-mail Mappen in het menu links
  Outlook spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met als titel Paswoordwijziging voor uw account in de Klantenzone van SA.
Thunderbird
 1. Start de toepassing Thunderbird op
 2. Klik op de folder Ongewenst in het menu links
  Thunderbird spam
 3. Controleer of u een mail ontvangen heeft van VIP - Schouwingscentrum voor Auto's met als titel Paswoordwijziging voor uw account in de Klantenzone van SA.
Andere

Consulteer de handleiding met betrekking tot de software of neem contact met hun technische ondersteuning.

Indien u ondanks deze handeling uw email voor wijziging van paswoord nog steeds niet gevonden heeft, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst.

Hoe kan ik op Internet een afspraak maken?

U dient zich eerst te registreren op de site alvorens u een afspraak kan maken. Zie het gedeelte "Hoe kan ik me registreren?".

 1. Ga naar het portaal
 2. Connecteer met behulp van uw login en paswoord
 3. Zodra u geconnecteerd bent, komt u op de homepage van het portaal.
  Accueil du portail
 4. Klik op het blauwe tabblad Afspraken
  RSV 0
 5. Klik op de knop Nieuwe Afspraken
 6. Afspraken : Stap 1 van 5 : Keuze van het voertuig
  Rechts van het scherm merkt u dat u een contextuele hulp wordt voorgesteld. Deze zal u begeleiden door elk van de 5 stappen voor het maken van de afspraak.
  Voer in het linker gedeelte:
  1. Ofwel de nummerplaat van uw voertuig in
  2. Ofwel het chassisnummer in(deze laatste kan worden teruggevonden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig (roze document))
  Klik vervolgens op de knop Opzoeken
 7. Een lijst voertuigen zal tevoorschijn komen onder de knoppen.

  Opmerking: de 4 cijfers van de kolom chassisnummer moeten overeenkomen met de laatste 4 cijfers van het chassisnummer van uw voertuig. Als dit niet het geval is, heeft u vermoedelijk een verkeerd gegeven ingevoerd. Voer opnieuw uw nummerplaat of chassisnummer in en klik vervolgens terug op de knop Opzoeken.
 8. Kies uw voertuig door op de overeenkomstige lijn in de tabel te klikken.
  Indien er in de laatste kolom van de tabel een rood kruis verschijnt, betekent dit dat u voor dit voertuig geen afspraak kan maken via Internet. In dit geval gelieve telefonisch contact op te nemen met onze klantendienst ten einde een afspraak te maken.
 9. Na de effectieve selectie zal de knop Verder gaan actief zijn. Klik op deze knop om verder te gaan.
  RSV 1
 10. Afspraken : Stap 2 van 5 : Geef de datum van de eerste inverkeersstelling van uw voertuig.

  Opmerking: Dit gedeelte wordt u niet gevraagd indien u een vakman bent.

  Om uw keuze te valideren, voer de datum van eerste inverkeersstelling van uw voertuig in. Deze datum bevindt zich op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig (roze document) in de hoek rechts bovenaan (A).
  Carnet immat


  Opmerking: Indien u een verkeerd gegeven invoert of indien de datum van eerste inverkeersstelling niet overeenkomt met het gekozen voertuig in stap 1, kan u niet verder gaan.
  RSV 2
 11. Afspraken: Stap 3 van 5 : Soort keuring
  Kies het type keuring die u wenst en klik op de knop Verder gaan
  RSV 3
 12. Afspraken: Stap 4 van 5 : Datum, station & uur
  Door op de groene pijlen te klikken kan u zich verplaatsen doorheen de agenda om de beschikbaarheid van elk van de drie stations te consulteren.
  Deze 3 stations worden voorgesteld in functie van de postcode die u heeft invoerd bij de creatie van uw account.
  Echter heeft u de mogelijkheid dit voorstel te wijzigen door op de knop Andere Stations... te klikken.

  Opmerking: er kunnen maximaal 3 stations simultaan worden gekozen.

  Hint: door op de datum te klikken tussen de 2 groene pijlen, verschijnt er een kalender die u toelaat sneller een datum te kiezen.
 13. Zodra u uw datum gekozen heeft, verschijnen de beschikbare uren van de drie stations. Enkel de witte vakjes zijn nog beschikbaar. Klik op het witte vakje van uw keuze.
 14. Klik op de knop Verder gaan
  RSV 4
 15. Afspraken: Stap 5 van 5: Bevestiging
  In dit scherm wordt een samenvatting van uw afspraak afgebeeld.
  RSV 5
 16. Klik op de knop Afspraken bevestigen om uw afspraak te bevestigen.

  Een email wordt u verzonden naar het mailadres dat u gebruikt heeft bij de creatie van uw account, waarin de details van uw afspraak staan.
  RSV End
 17. Eens uw afspraak gevalideerd is, komt u automatisch terug op de pagina van de afspraken waar de lijst van uw afspraken is afgebeeld.
  Door op een van uw afspraken te klikken, kan u deze nog steeds annuleren, of het uur en datum wijzigen, maar eveneens het station te wijzigen volgens de beschikbaarheden.
  Noteer dat dit enkel mogelijk is voor de keuringsstations die deel uitmaken van het Schouwingscentrum voor Auto's . De lijst van deze stations is beschikbaar op onze internetsite.

Mijn voertuig verschijnt niet op de voorgestelde lijst

Gelieve telefonisch contact op te nemen met onze klantendienst om een afspraak te maken voor uw voertuig.

Hoe kan ik de 3 voorgestelde stations wijzigen?

 1. Op de pagina keuze van de afspraak (Stap 4 van 5)
 2. Klik op de knopAndere Stations...
  Changeer les trois stations
 3. Er verschijnt een scherm. Vink de 3 stations aan van uw keuze.
  Opmerking: er kunnen maximaal 3 stations simultaan worden gekozen.
 4. Klik op Opslaan om uw keuze te bevestigen.

Hoe kan ik een afspraak annuleren?

 1. Ga naar het portaal
 2. Connecteer met behulp van uw login en paswoord
 3. Zodra geconnecteerd, komt u op de homepage terecht van het portaal
  Accueil du portail
 4. Klik op het blauwe tabblad Afspraken
 5. Een lijst met uw lopende afspraken wordt afgebeeld. Selecteer deze die u wenst te annuleren door erop te klikken.
 6. Klik op de knop Verwijderen...
  Indien de knop vergrijst is, betekent dit dat u de afspraak niet kan annuleren. Gelieve onze klantendienst telefonisch te contacteren om uw afspraak te annuleren.
 7. Vink het volgende vakje aan Ja, ik wens de afspraak hierboven volledig en definitief te verwijderen.
 8. Klik op Verwijderen
 9. Er wordt u een bevestiging gevraagd. Klik op OK
 10. Uw afspraak is goed geannuleerd. Een email ter bevestiging wordt verzonden naar het mailadres die u gebruikt heeft bij de creatie van uw account.

Hoe kan ik een afspraak wijzigen?

 1. Ga naar het portaal
 2. Connecteer met behulp van uw login en paswoord
 3. Zodra geconnecteerd komt u op de homepage van het portaal terecht
  Accueil du portail
 4. Klik op het blauwe tabblad Afspraken
 5. Een lijst van uw lopende afspraken wordt afgebeeld. Selecteer deze die u wenst te wijzigen door erop te klikken.
 6. Klik op de knop Wijzigen...
  Indien de knop vergrijsd is betekent dit dat u de afspraak niet kan wijzigen. Gelieve telefonisch contact op te nemen met onze klantendienst om uw afspraak te wijzigen.
 7. Het afgebeelde scherm functioneert op dezelfde wijze dan het scherm van de reservatie van uw afspraak.
 8. Kies het vakje dat overeenkomt met de tijdstip en het station dat u wenst te wijzigen, en reserveer een nieuwe afspraak.
 9. Klik op Verder gaan...
 10. Een samenvattend scherm wordt terug afgebeeld, klik op Wijziging bevestigen om de wijziging van uw afspraak te bevestigen.
 11. De details van uw afspraken worden afgebeeld. Controleer dat de wijziging van uw afspraak goed is verlopen. Een bevestigingsmail wordt u verzonden naar het mailadres dat u gebruikt heeft bij de creatie van uw account.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen?

 1. Ga naar het portaal
 2. Connecteer met behulp van uw login en paswoord
 3. Zodra geconnecteerd komt u op de homepage van het portaal terecht
  Accueil du portail
 4. Klik op het blauwe tabblad Account
 5. De details van uw gegeven worden afgebeeld. Klik op Details wijzigen
 6. Breng de nodige wijzigingen aan
 7. Klik op Wijzigen

Hoe kan ik mijn paswoord wijzigen?

 1. Ga naar het portaal
 2. Connecteer met behulp van uw login en paswoord
 3. Zodra geconnecteerd komt u op de homepage van het portaal terecht
  Accueil du portail
 4. Klik op het blauwe tabblad Account
 5. Klik op de witte link Paswoord wijzigen. Deze link bevindt zich in de blauwe balk onder het logo SA
 6. Vul uw oud paswoord in
 7. Vul uw nieuw paswoord tweemaal in
 8. Klik op Wijzigen