Indien U een klacht wenst te uiten:

  • Wendt U onmiddellijk tot de stationsoverste. Het is de eenvoudigste en de snelste méthode want U bent ter plaatse met het voertuig en de reden van uw klacht kan onmiddellijk worden behandeld.
  • Indien U niet tevreden bent van de interne afhandeling kan U zich wenden tot de directie.
  • In laatste instantie kan U zich wenden tot de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel  (GOB) Mobiliteit, CCN – Vooruitgangstraat 80 Bus 1 te 1035 Brussel.